GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Impreuna pentru mediu – BACĂU

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții publice
SITE WEB: UAT Municipiul Moinesti
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: septembrie 2016 - iunie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Identificarea problemelor de mediu ale comunității locale;<br /> • Stimularea iniţiativei, creativităţii, cooperării, comunicării în cadrul activităților desfășurate prin punerea în practică a unor soluții reale la problemele de mediu ivite;<br /> • Dezvoltarea atitudinii civice în păstrarea, conservarea și refacerea mediului prin participare individuală responsabilă la toate activitățile ecologice;<br /> • Popularizarea rezultatelor obținute în scopul sustenabilității proiectului.<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

An de an, unitățile școlare din municipiul Moinești și împrejurimi s-au implicat în activitățile ecologice, organizate atât la nivel de școală cât și la nivel de comunitate, ca răspuns la solicitările Primăriei. . Elevii și cadrele didactice doresc să sprijine efortul edililor orașului pentru a schimba mentalitatea locuitorilor cu privire la îmbunătățirea calității mediului înconjurător, pentru a demonstra atitudinea civică față de valoarea acestuia, în calitate de bun comun

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

a) Direct:<br /> • 2100 de elevi cu vârste : 14-20 ani;<br /> • 400 de elevi cu vârste: 7-14;<br /> b) Indirect:<br /> • 7500 adulți, membri ai comunității locale și din rural. <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

• Apariții în mass-media;<br /> • Panouri cu fotografii;<br /> • Articole în revista școlii;<br /> • Flyere;<br /> • Afișe;<br /> • Bannere;<br /> • Diplome;<br /> • Filme.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

• autofinanţare <br /> • sponsorizări şi donaţii<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

UAT Municipiul MOINESTI in parteneriat cu institutii scolare, iISJ Bacau, DSP Bacau, APM Bacau