GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

IMPREUNA SALVAM PLANETA ALBASTRA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 26 IANUARIE 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurator, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; <br /> - conştientizarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului;<br /> - promovarea valorilor ecologice; <br /> - identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei;<br /> - formarea unei mentalităţi pozitive şi active de protecţie a resurselor existente, prin colectarea selectivă şi reciclarea maculaturii şi a PET-urilor;<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Secţiuni: <br /> I.Creaţii plastice(pictură/desen,)-prescolari,ciclul primar clasele CP,I,II<br /> II. Creatii literare(compunere,poezie)– ciclul primar clasele III-IV<br /> <br /> Regulamentul concursului: <br /> Concursul se organizează cu participarea directa a elevilor, Gradinita cu Program prelungit „Sf.Nicolae”Campulung Arges pentru invatamant prescolar str.Negru Voda,nr.139 ;la Scoala Generala „C.D.Aricescu”Campulung Arges pentru invatamant primar str.Republicii nr.3<br /> • Secţiunea I: Compoziţiie plastice –prescolarii/elevii claselor CP,I,II trebuie să ilustreze modalităţi de ocrotire a naturii, folosind diverse tehnici şi materiale. Fiecare copil va realiza o lucrare format A4. Pe verso se vor nota titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasă, şcoala şi numele cadrului didactic îndrumător.<br /> • Secţiunea a II-a: Creatiile literare- elevii claselor III-IV trebuie sa prezinte o creatie literara in concordanta cu tema proiectului(povesti,poezii,etc.)de minim 25 de randuri(pentru cele in proza)<br /> • Se vor urmări în mod deosebit:<br /> - LA SECŢIUNEA I: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi complexitatea tehnicii alese, gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării. Criteriile de evaluare a lucrărilor se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte, ele vizând îndeosebi: respectarea tematicii; munca copilului oglindită în lucrări; originalitatea; creativitatea; finisarea lucrărilor; capacitatea de a transmite prin formă, culoare şi compoziţie un mesaj; capacitatea de a utiliza, în diversitatea lor, elementele de limbaj artistico-plastic pentru realizarea unei compoziţii; capacitatea de a organiza o compoziţie după o anumită structură; capacitatea de reda plastic, în mod original / tradiţional, o temă în acord cu regulamentul concursului; îmbinarea materialelor şi asortarea lor; informaţii relevante privind mesajele transmise; claritatea şi luminozitatea imaginilor respectarea tematicii, <br /> -LA SECTIUNEA II: respectarea tematicii, originalitatea,asezarea in pagina,corelarea titlului cu textul,punctuatie,ortografie,lizibilitate.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

-Prezentarea proiectului în şcoli în cadrul Consiliilor profesorale, Comisiilor metodice, Consiliului elevilor;<br /> <br /> -Mediatizarea prin revistele claselor sau ale şcolilor;<br /> <br /> -Prezentarea proiectului, agenda activităţilor, rezultatele şi evaluarea pe site-ul www.didactic.ro.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI<br /> • Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, comunitare (elevi, părinţi,comunitate ). <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

DIN PARTEA ORGANIZATORILOR CONTRIBUTIE FINANCIARA IN REALIZAREA DIPLOMELOR PARTICIPANTILOR

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

GPP"Sf.NICOLAE"CAMPULUNG ARGES