GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

LIFE+ 10 NAT /RO/740 – „Îmbunătăţirea statutului de conservare pentru speciile şi habitatele prioritare din zonele umede ale Porţilor de Fier” – CARAȘ SEVERIN

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții publice
SITE WEB: http://cormoran.portiledefier.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 15 septembrie 2011- 15 decembrie 2015 + prelungire până in 15 iunie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1. Imbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de pasări prioritare (in special Phalacrocorax pygmaeus) prin refacerea habitatelor de iernat, cuibărit si hrănit.<br /> O2. Îmbunătăţirea statutului de conservare a habitatelor prioritare prin implementarea de acţiuni demonstrative de eliminare a speciilor invazive acvatice si ripariene.<br /> O3. Implementarea unui sistem de avertizare timpurie si eradicare a prezentei speciilor acvatice invazive din ROSPA0026 Cursul Dunării Bazias-Porțile de Fier<br /> O4. Creşterea conştientizării diferitelor categorii sociale despre importanța biodiversităţii in situl Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării Bazias-Porțile de Fier

DESCRIERE PROIECT:

Localizată în sud-vestul României, aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier include suprafeţe mari cu habitate de interes european, ce găzduiesc populaţii viabile de cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus) şi raţă roşie (Aythia nyroca).<br /> ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier reprezintă un important punct de popas pe durata perioadelor de migraţie primăvară – toamnă ale păsărilor, fiind situată pe ruta de migraţie Tisa – Mureş – Dunăre. Zona face parte din Parcul Natural Portile de Fier. Acesta din urma este recunoscut începând cu anul 2011 ca zonă umedă de importanţă internaţională prin Convenţia de la Ramsar.<br /> Alături de speciile tinţă în acest proiect (cormoranul mic şi raţa roşie) în ROSPA0026 se intâlnesc 23 specii de păsări protejate prin Directivele europene. Pe lângă acestea se întâlnesc si alte specii protejate de legislaţia europeană: buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), broasca râioasă brună (Bufo bufo), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), răspărul (Gymnocephalus schraetzer), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), fusarul (Zingel streber), pietrarul (Zingel zingel).<br /> Dintre amenințările la adresa biodiversităţii ce se manifestă în zonă cele mai importante sunt eutrofizarea zonelor umede, speciile acvatice invazive, degradarea habitatelor de cuibărit şi odihnă ale păsărilor de apă, poluarea apei.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Reprezentanţi ai Autorităţilor publice locale, regionale si nationale, asociatii de pescari, elevi şi cadre didactice, societatea civilă din Clisura Dunării cât si vizitatori/turişti.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

1. Achizitionarea unui echipament de recoltare a plantelor acvatice cu caracter invaziv in baltile din zonelor umede (aquatractor) pentru imbunatatirea si mentinerea conditiilor mediului<br /> 2. Reabilitarea habitatelor specifice pentru pasarile de balta, în scopul de a menţine populaţia cormoranului pitic si rata cu gât rosu, plantarea a 55 ha cu Salix alba - succesul plantatiei de 70% după 1 an, 90%, la sfarsitul proiectului .<br /> 3. Eliminarea speciilor exotice invazive Aillanthus altisima si inlocuirea lor cu Salix alba.<br /> 4. Amenajare trasee tematice si informative în cele doua zone umede: Insula Ostrov Moldova Veche si Pojejena – Divici. <br /> Realziarea unui web site interactiv in vederea asigurării unui control pentru speciile invazive acvatice si terestre <br /> 5 Campanie de constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si beneficiile aduse de ecosistemele speciifce pentru ZU: <br /> - Comunitatile locale şi protectia zonelor umede: conflicte în arii protejate, educatia ecologică si cresterea conştientizării publicului, bune practici în managementul zonelor umede; <br /> - Conservarea biodiversitatii în zonele umede: masuri de conservare, oportunităţi de finantare, exemple de buna practica.<br /> 6. Realizare de materiale informative : Brosuri – se pot descarca de pe site-ul proiectului<br /> - Zona umeda Portile de Fier. Amenințări și măsuri de conservare (romana); <br /> - Păsările si habitatele zonei umede Porţile de Fier; <br /> - Turismul in siturile NATURA 2000; <br /> - Pescuitul, zonele umede şi comunităţile locale, turismul si agricultura in siturile NATURA 2000;<br /> - O carte de povesti si una de colorat<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

1 272 540 euro (din care75% EU +25% cofinantarea care este realizata de Ministerul Madiului, Apelor si Padurilor+partenerii)

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin