GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

MÂNÂNCĂ RESPONSABIL! – BUCUREȘTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.eatresponsibly.eu/; http://ccdg.ro/programe/mananca-responsabil/scoli-participante-er; https://www.facebook.com/manancaresponsabil/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2015-2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul se doreşte a fi o campanie pentru un stil de viaţă responsabil, care isi propune să abordeze dintr-o altă perspectivă consumul responsabil de hrană, prin TREI obiective generale<br /> 1: să demonstreze legătura dintre hrana omului şi problemele pe care aceasta le creează mediului înconjurător, definindu-se în acest fel consumul responsabil de alimente drept „consumul de hrană sănătoasă, care nu pune în pericol sustenabilitatea mediului înconjurător”<br /> 2: să contribuie la mobilizarea copiilor şi tinerilor pentru a înţelege mai bine conexiunile lumii în care trăiesc, să fie motivaţi şi instruiţi să acţioneze în favoarea metodelor globale responsabile de alimentaţie<br /> <br /> 3: să dezvolte gândirea critică a elevilor şi să le ofere posibilitatea de a acţiona şi de a-i determina să sporească cunoştinţele părinţilor şi a comunităţii din care fac parte;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

„Mănâncă responsabil!“ reprezintă o acţiune-program de educaţie globală având ca principal scop mobilizarea copiilor şi tinerilor ȋn vederea ȋnţelegerii conexiunilor din viaţa de zi cu zi, motivarea şi instruirea lor pentru a dezvolta metode globale responsabile de hrană sănătoasă. A fost inițiat datorită interesului crescut cu privire la consumul responsabil de hrană, iar subiectul reprezintă o oportunitate pentru a ȋmbunătăți calitatea educației şi a integra ȋn curriculum-ul şcolar termenii: dezvoltarea educației, educație pentru mediu şi educație globală. <br /> <br /> Activitatea proiectului se bazează pe un parteneriat cu 50 de unități şcolare. Venim în sprijinul cadrelor didactice pentru a integra subiectul privind hrana sănătoasă în curriculum-ul şcolar.<br /> <br /> Şcolile desfăşoară activităţi pe baza unei metodologii şi contribuie la realizarea unui produs final creat chiar de către elevi: Jurnalui Consumului Responsabil de Alimente.<br /> Astfel, proiectul reuneşte creativ şi oferă premise susţinute pentru punerea în fapt a mai multor deziderate ale universului şcolar, cum ar fi: domeniul ştiinţă, comunicare şi educaţia pentru dezvoltare personală, domeniul civic, educaţia pentru drepturile copilului şi pentru dezvoltare comunitară. Urmând câţiva paşi în realizarea proiectului precum: conştientizarea provocărilor globale referitoare la sănătate şi foamete; realizarea dreptului la alimentaţie ca o realitate tangibilă pentru toţi; cunoaşterea culturii şi alimentaţiei altor popoare; manifestarea interesului în respectarea datinilor, credinţelor naţionale şi internaţionale, cinstirea hranei şi conştientizarea alimentaţiei sănătoase şi sportului, copiii, susţinuţi de cadrele didactice şi părinţi, vor fi ajutaţi în parcurgerea conştientă a unui program zilnic de alimentaţie, care să le formeze competenţa practicării unui stil de viaţă sănătos.<br /> Proiectul îşi propune să identifice soluţii pentru o serie de probleme serioase cu privire la consumul responsabil de hrană şi îi ajută pe copii şi tineri să cunoască importanța unei alimentații corecte, raționale, echilibrate; să cunoască și să respecte reguli de bazã care privesc alimentația și digestia; să-și însușească principiul conform căruia: „MÂNCATUL TREBUIE SÃ FIE UN ACT RESPONSABIL!”<br /> Prin Proiectul Mănâncă sănătos!“ se are ȋn vedere sensibilizarea elevilor în problematica menținerii unei vieți sănătoase, crearea unui program şcolar cu privire la consumul de alimente, atragerea ȋntregii comunități să conştientizeze necesitatea consumului sustenabil de alimente ȋn strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă.<br /> <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grup tinta 1: 6 membri angajati ai organizaţiei; <br /> Grup tinta 2: 1800 cadre didactice din 50 de unităţi şcolare: gradinite, scoli si licee;<br /> Grup tinta 3: 10.000 elevi (gradinita si scoli) si 5.000 elevi (licee); <br /> Grup tinta 4: 20.000 parinti si membri ai comunitatii locale.<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- au participat 37 585 de copii şi tineri, 2 489 de profesori<br /> - s-au aplicat 3 770 de chestionare, s-a făcut analiza acestora, pentru alegerea domeniului de acţiune <br /> - s-au realizat 32 de jurnale ale proiectului şi 18 filme, numeroase afişe, dar şi fluturaşi, bannere etc.<br /> - s-au derulat circa 60 de lecţii pe tema proiectului<br /> - 50 de activităţi de diseminare<br /> <br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- finanţare de circa 90 000 euro de la Uniunea Europeana<br /> - circa 6 000 euro contribuţia CCDG<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE(CCDG)