GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

MĂNÂNCĂ RESPONSABIL

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Septembrie 2015 - decembrie 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Susținerea unei alimentații organice, sănătoase prin încurajarea unei agriculturi tradiţionale - ecologice și utilizarea armonioasă / sustenabilă a mediului înconjurător;<br /> - reducerea resturilor / deşeurilor alimentare;<br /> - valorificarea deşeurilor menajere și realizarea compostului; <br /> - încurajarea achiziţionării/consumului de alimente care provin de la distanţe cât mai mici.<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul Mănâncă Responsabil a pornit de la o nevoie a școlii, aceea de la un consum alimentar nepotrivit observat ân rândul elevilor. fiind membri activi în proiectul eco Școala am aplicat pentru Proiectul Manancă Responsabil și am reușit să obținem finanțare și eligibilitatea desfășurării proiectului. Ce ne-am propus: conștientizarea elevilor, a partenerilor implicați, a întregii comunități despre rolul alimentației sănătoase dar și a efectelor ireversibile pe care hrana personală o poate avea asupra noastră, direct dar și la nivel global (planetar).<br /> Am desfășurat activități prin care le-am cultivat elevilor ideea că o hrană sănătoasă, o abordare responsabilă a alimentației are efecte benefice directe dar și indirecte prin susținerea producătorilor locali. <br /> Am desfășurat campanii de conștientizare a populației a rolului consumului a produselor alimentare locale, despre ceea ce înseamnă amprenta de carbon și importanța reducerii acesteia.<br /> Avem convingerea că prin activitățilw dwsfpșurate am adus un plus de sănătatea dar și o conduită responsabilă în folosirea resurselor și reciclarea deșeurilor.<br /> Nu contează că suntem mici, viitorul de mâine se poate creiona prin acțiunile noastre de azi.<br /> Acum, dupa un an de la încheierea proiectului avem bucuria de a vedea elevi care promovează un stil de viață sănătos și responsabil.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă direct:<br /> - 750 de elevi ai școlii coordonatoare, Șc. Gimn. ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, aproximativ 250 elevi participanți direct la activitățile proiectului(preșcolari și elevi de la școlile gimnaziale, liceale partenere); 75 de cadre didactice;<br /> - indirect: părinți, comunitatea locală.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- stabilirea unei zile a fructelor, aplicată la cel puțin 25 de clase;<br /> - creșterea consumului de fructe în școală; <br /> - scăderea numărului elevilor care consumă produse de tip fast -food;<br /> - creșterea numărului elevilor/familiilor care se aprovizionează de la piața agro-alimentară din oraș;

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- din proiect am beneficiat de o contribuție de 300 de euro;<br /> - de la sponsori peste 2000 de lei folosiți în achiziționarea de tricori, șepci, premii pentru elevi;

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Scoala Gimnaziala "Garabet Ibraileanu", Targu Frumos