GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Mici ecologişti-pentru o viaţă de calitate! – LUGOJ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.cseiroscalugoj.ro,pagina de facebook a grupului C.S.E.I ,,Al.Rosca,,Lugoj
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: noiembrie 2015-iunie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

a). Privind copiii implicaţi în proiect:<br /> -Familiarizarea copiilor cu aspecte ale poluării mediului înconjurător;<br /> -Formarea unei atitudini de respect şi adoptarea unui comportament eco-moral faţă de natură;<br /> -Adoptarea unui comportament dezaprobator faţă de cei care încalcă normele de protecţie a naturii;<br /> -Formarea unor capacităţi şi deprinderi de protejare a naturii;<br /> -Desfăşurarea de activităţi practic-gospodăreşti;<br /> -Colectarea unor materiale/deşeuri în vederea reciclării acestora;<br /> <br /> b). Privind cadrele didactice:<br /> -Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze educaţia ecologică a elevilor;<br /> -Promovarea unor metode şi tehnice noi de lucru cu elevii pentru activităţi preprofesionalizare;<br /> <br /> c. )Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:<br /> -Conştientizarea acestora cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva relaţiei cu natura;<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

1.Lansarea proiectului:prezentareaa temei printr-o dezbatere legată de mediul înconjurator,poluare,industrializare si reciclare la care au participat cadrele didactice,elevii din şcoală şi părinţii.<br /> 2.Dovedim hărnicia prin fapte!:S-a amenajat un spaţiu de colectare hartie<br /> Igienizarea spaţiului verde din şcoală prin curaţenie şi îngrijire plante<br /> S-au plantat atat seminţe de flori cât şi răsaduri în jardinierele şcolii<br /> S-au plantat puieţii de pomi fructiferi in grădina şcolii.<br /> 3.Vrem să ştim mai mult!:-Efectuarea unor desene,peisaje,colaje din materiale reciclabile.<br /> S-au realizat activităţi voluntare de colectare a hârtiei.<br /> Elevii indrumaţi de cadre didactice au realizat activităţi de ecologizare a zonei(cartierului)şcolii.<br /> S-a realizat o colaborare şi un parteneriat cu firma S.C HELLA SRL-Lugoj-România în vederea cunoaşterii şi îmbogăţirii cunoştinţelor despre reciclarea deseurilor electrice şi electronice-DEE.<br /> 4.Cei mai buni ecologişti!:-Expoziţie cu fotografii din activităţile de ecologizare.<br /> Apreciere prin oferirea unor diplome ,premii<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

-elevii de gimnaziu-clasele VII-VIII<br /> -parinţi sau rude<br /> -reprezentanţii comunităţii<br /> -cadre didactice

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-Panouri,postere,fotografii<br /> -Îmbogăţirea cunoştinţelor dspre DEE,poluare şi reciclare<br /> -Deprinderea de lucru în echipă cu responsabilitatea în ceea ce priveşte dobândirea şi probarea comportament ecologic;<br /> -În urma popularizării proiectului firma partenera S.C HELLA SRL impreuna cu firmaa Honnywell şi u ONG au facut o donaţie in produse electronice şcolii.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

-materiale informative-80 de lei contribuţie a cadrelor didactice<br /> -saci menajeri,manuşi,puieţi,seminţe,flori,cazmale donate de parinţi

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

C.Ş.E.I,,ALEXANDRU ROŞCA,, LUGOJ-TIMIŞ,STR:FĂGETULUI,NR:158