GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„MICII EXPLORATORI”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 27-31.05.2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Stimularea interesului pentru activităţile de tip outdoor, în vederea producerii unei schimbări, a unui echilibru în dezvoltarea fizică și emoțională a copilului, de a asigura libertatea de explorare a mediului înconjurător și de a încuraja învățarea prin cooperare.

DESCRIERE PROIECT:

Activitate principală: constă în organizarea unui concurs pe trei secțiuni:<br /> I- Traseu utilitar-aplicativ – participare directă<br /> II- Micul constructor– participare directă<br /> III- Activități outdoor-PPT– participare indirectă (doar pentru grădinițele din alte județe)<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiari direcţi: 30 cadre didactice, 200 preşcolari , unităţi de învăţământ preşcolar din mediul urban și rural.<br /> Beneficiari indirecţi : părinţii copiilor participanţi la proiect, voluntari liceeni, comunitatea.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Activitate principală a fost organizată sub forma unui concurs pe două secțiuni cu participare directă: 1.Trasee utilitar-aplicative; 2. Postere ECO.<br /> În cadrul concursului „Micii cercetași” s-au înscris 10 echipaje constând într-un număr de 51 de copii îndrumați de 15 educatoare, provenind atât din unități de învățământ din mediul urban, cât și din grădinițe din mediul rural.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte <br /> surse<br /> 300 RON - 300 RON<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

G.P.P.”Căsuța cu povești” Bistrița