GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

NATURA, ADEVARATA NOASTRA CASA – TIMIȘOARA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: octombrie 2015 - iunie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;<br /> Însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce vizează asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii, a mediului, precum şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste reguli;<br /> Stimularea curiozităţii copiilor şi implicarea afectiv-atitudinală a acestora în protejarea mediului;<br /> Dezvoltarea capacităţii de a înţelege procesele de reciclare, refolosire şi recondiţionare a deşeurilor.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Natura trebuie ocrotită, în scopul cunoaşterii orizontului local este absolut necesar să educăm copiilor sentimentul respectului faţă de natură, să-i educăm în spiritul ocrotirii naturii.<br /> Motivaţia copiilor pentru comportamente sănătoase în raport cu mediul se poate instala repede dacă ei vor înţelege relaţiile dintre comportamentele sistemului de mediu în care omul e parte. A respira o dată cu planeta nu trebuie să rămână doar un slogan ecologist, ci trebuie să fie un comportament al generaţiei următoare pentru un viitor mai curat şi mai sănătos.<br /> Acest gen de activităţi reprezintă o modalitate în plus de a-i determina pe copii să aprecieze şi să preţuiască natura care ne înconjoară cu toate frumuseţile ei.<br /> Proiectul se desfăşoară între copii preşcolari şi şcolari permiţându-le îmbogãţirea volumului de cunoştinţe, lãrgirea orizontului ştiinţific, formarea unei gândiri sãnãtoase despre lume şi viaţã. <br /> Proiect educaţional iniţiat şi coordonat de cadrele dicatice prof. Deaconescu Sorina, prof. Orian Elena, prof. Magda Iustina, prof. Buştiuc Corina.<br /> Activităţile am desfăşurat în parteneriat cu şcoala şi comunitatea locală, implicarea în proiect a 12 unităţi de învăţământ din judeţul Timiş şi comunitatea locală prin implicarea Agenţiei de Protecţia Mediului , Primaria Timişoara prin Serviciul de salubritate RETIM, Floraria Crina, Pepiniera Giroc, Palatul Copiilor Timişoara şi SC. ALCRICO SRL; <br /> - Activităţi de reciclare selectivă;<br /> - Activităţi de plantare de flori şi arbuşti;<br /> - Realizarea de afişe cu îndemn ecologic;<br /> - Confecţie jocuri şi jucării din materiale reciclabile;<br /> Parada costumelor ECO (folosind materiale reciclate) prin implicarea a 300 de preşcolari şi a părinţilor acestora;<br /> Prezentare de materiale informative despre pericolele poluării apei, aerului şi solului Prezentarea materialelor informative de la Agenţia Regională de Protecţia Mediului - filmuleţe Floppy şi aerul, Floppz şi apa, prezentări pps "Poluarea";<br /> Concurs judeţean de creaţie plastică „NATURA, ADEVARATA NOASTRĂ CASĂ”;<br /> Expoziţie de creaţii plastice cu temă ecologică cu implicarea a 87 cadre didactice din judeţ şi coordonarea a aprox. 650 de şcolari şi preşcolari;<br /> Spectacol prezentat de preşcolari şi şcolari în deschiderea expoziţiei cu participarea a 12 cadre didactice şi a 120 de mici artişti pe scena Cercului Militar Timişoara.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Copiii preşcolari şi şcolari de la unităţile de învăţământ implicate,cadre didactice,părinţi,reprezentanţi ai comunităţii locale<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Activităţi în parteneriat cu şcoala şi comunitatea locală:<br /> - Activităţi de reciclare selectivă;<br /> - Activităţi de plantare de flori şi arbuşti;<br /> - Realizarea de afişe cu îndemn ecologic;<br /> - Confecţie jocuri şi jucării din materiale reciclabile;<br /> - Parada costumelor ECO <br /> Concurs judeţean de creaţie plastică „NATURA, ADEVARATA NOASTRĂ CASĂ”;Expoziţie şi spectacol scena Cercului Militar Timişoara.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Sponsorizări din partea părinţilor cu materiale de papetărie şi birotică, material săditor, var, bidinele , materialele reciclate (hârtie/carton, pet-uri, electrocasnice de mici dimensiuni), căsuţe pentru păsărele.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.32 Timişoara