GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

NATURA ESTE CASA NOASTRĂ! OCTROTIȚI NATURA PRIN RECICLARE

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.cezar-nicolau.ro/index.php/activitati-si-proiecte/programul-eco-school
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2013 - PREZENT

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Educarea permanentă a elevilor–factor hotărâtor în formarea conștiinței ecologice și civice<br /> 2.Sensibilizarea și conștientizarea elevilor cu privire la importanța colectării selective și a reciclării deșeurilor.<br /> 3.Implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului printr-o gamă largă de activități: activităţi de creaţie artistică, aplicative, activităţi practice, activităţi ce vizează înnobilarea şcolii, a clasei, şi a zonei. <br /> 5.Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter în concordanţă cu valorile tradiţionale.

DESCRIERE PROIECT:

Pentru realizarea activităților propuse, la nivelul școlii s-a constituit Comitetul Eco-Şcoală cu atribuții și responsabilități bine stabilite. Domeniile alese: Managementul deseurilor. S-au realizat urmatoarele activitati: Inventarierea și stabilirea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară, comunitatea locală s-a realizat de către Comitetul eco al școlii, în urma discuţiilor cu elevii, localnicii, edilii comunei.<br /> conştientizarea elevilor privind problemele concrete din şcoală privind managementul defectuos al deşeurilor;<br /> implicarea elevilor în stabilirea măsurilor concrete de protecţia mediului, în şcoală şi comunitate;<br /> colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea acestora;<br /> amenajarea spaţiului verde al şcolii si mentinerea curățeniei in spaţiul şcolar.<br /> avem în vedere schimbarea valorilor şi a modului de viaţă, prin:<br /> <br /> colectarea şi valorificarea corespunzătoare a  deşeurilor de hârtie, cartoane, plastic şi aluminiu ; <br /> îngrijirea zonelor verzi, pentru a asigura frumuseţea şi sănătatea mediului ambiant; <br /> plantarea a cel putin un arbore sau arbust; <br /> reducerea consumului de produse genereaza o cantitate mare de deşeuri nereciclabile;<br /> utilizarea durabilă a resurselor naturale;<br /> evitarea utilizarii produselor de consum şi a substanţelor dăunatoare mediului;

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Nr. Elevi implicaţi: <br /> 270 – an şcolar 2015-2016;<br /> 250 – an şcolar 2016-2017<br /> 280 - an scolar 2017-2018<br /> 390 - an scolar 2018-20119<br /> Nr. cadre didactice implicate: 17<br /> Personal nedidactic și auxiliar: 8

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

1. Rezultate obținute în perioada 2012-2017<br /> <br /> 2012 →DEEE-uri -347 Kg.<br /> 2013 →Neoane (surse de lumină )-10 Kg.<br /> 2014→DEEE-uri 321,8 Kg + Deșeuri 317 Kg (hârtie 300 kg , doze aluminiu 8kg, pet-uri 9k).<br /> 2015→ Deșeuri 540 Kg (hârtie 500 kg, doze aluminium 20kg, pet-uri 20kg).<br /> 2016→ Hârtie 580 Kg.<br /> 2017→ Hârtie 660 Kg.<br /> SI continuam cu responsabilitate<br /> 2. Rezultate itangibile: TITLUL DE ECO SCOALA

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Activitățile nu au necesitat o contributie financiară.<br /> Contribuția non-financiară: putem spune că se referă la factorul timp.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU