GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

NATURA ÎN CASA EI – ARAD

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1.04.2016 - 1.07.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1 – reabilitarea spaţiului verde prin plantare de 40 flori, 20 arbuşti și 41 pomi fructiferi în 4 săptămâni;<br /> O 2 - antrenarea unui nr. 244 copii în activităţi ecologice experimental-demonstrative pe parcursul proiectului<br /> O 3 – amenajarea spațiului verde cu două mese și patru bănci;<br /> O 4 - diseminarea rezultatelor ecologice de către un grup eco al şcolii format din 4 cadre didactice<br />

DESCRIERE PROIECT:

Spaţiul din curtea şcolii ales are dimensiunile de 200m2, este cu iarbă. A rămas spaţiul gol unde se mai joacă elevii în pauze. Lângă curte este lotul şcolii de 300 m2care este necultivat.<br /> Această zonă este în proprietatea şcolii şi, implicit, a primăriei oraşului Sântana.<br /> Amenajarea acestui spaţiu reprezintă un vis pe care nu l-am putut duce la final din cauza fondurilor.<br /> Activităţile educative şi ecologice ce se vor desfăşura în micul părculeţ şi în mini-livadă vor învăţa şi antrena elevii să îngrijească spaţiile verzi. Elevii îşi vor forma un comportament civic, de conservare a naturii având o atitudine pozitivă faţă de mediul natural şi cel modificat.<br /> Proiectul se va desfăşura în localitatea Sântana, jud. Arad <br /> Prin activităţile ecologice nonformale menţionate dorim ca aceşti copii să realizeze cât de important este faptul de a trăi într-un mediu curat, ecologic<br /> A 1. Plantare de 40 flori, 20 arbuşti și 41 pomi fructiferi <br /> Prezentarea proiectului în cadrul şcolii, prezentarea lui în ziarul local<br /> A2. Antrenarea unui nr. de 244 de copii în activităţi ecologice experimental -demonstrative pe parcursul proiectului;<br /> <br /> A 2.1. Activitate de îngrijire a spaţiilor verzi<br /> <br /> A 2.2. Organizarea unor activități ecologice: “Pânza vieţii”, “Cutia vieţii”, “Circuitul în natură”, “Aventură incredibilă”, “Apa folosită în comun”, “Atinge-ţi limitele”, “Fiecare picătură contează”.<br /> <br /> A 2.3. Realizarea unei expoziții cu lucrări plastice, desene, afișe ale celor 244 de elevi, cu tema ,,educația ecologică” din cadrul proiectului educaţional “Natura – prietena copiilor”<br /> A 3. Amenajarea cu mese şi cu bănci a spaţiului verde de către părinţi, cadre didactice și voluntari. A 4. Diseminarea rezultatelor ecologice de către un grup eco al şcolii format din 4 cadre didactice.<br /> <br /> A4.1 Deplasări ale cadrelor didactice la Grădina Botanică din Macea şi pepinierea din Dorobanţi pentru întregirea mapei cu materiale pentru activităţile ecologice<br /> <br /> A 4.2. Postarea unui rezumat de max. 2 pagini despre rezultatele obținute în urma implementării proiectului și poze din timpul activităților pe blogul școlii.<br /> <br /> A 4.3. Realizarea unei cărți cu ISBN pe tema educației ecologice și despre proiect.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul ţintă al proiectului este format din elevii şcolii 244 din ciclul primar. O parte din aceşti copii provin din familii defavorizate, familii monoparentale. Situaţia financiară a părinţilor nu le permite să posede un spaţiu amenajat pentru recreere şi în care să participe la activităţi educative, altele decât cele predate în şcoală.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Parteneri implicaţi: Şcoala Gimnazială Sântana<br /> Nr. participanţi: 4 cadre didactice voluntare, 10 părinţi voluntari, elevii şcolii<br /> Nr. puieţi ce se vor planta: 41 de pomi fructiferi, 20 arbuşti <br /> Nr. flori: 40<br /> Suprafaţa spaţiului verde ce va fi amenajată: 500 m2<br /> Nr. elevilor ce vor fi implicaţi în activităţi de plantare, amenajare: 90 de elevi<br /> Nr. elevilor ce vor fi implicaţi în activităţi de educaţie ecologică: 244 de elevi<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuţia Asociației SOS Copiii Sântana va fi de 2268 de lei constând în asigurarea spațiului pentru expoziție, premierea lucrărilor elevilor și a materialelor consumabile necesare unei bune desfășurări a activităților ecologice nonformale.<br /> CAPITOL DE BUGET BUGET TOTAL RON CONTRIBUŢIA SOLICITATĂ RON CONTRIBUŢIA ORGANIZAŢIEI <br /> RON<br /> COMUNICAŢII<br /> (max.5% din contribuţia solicitată) 104 104 0<br /> CONSUMABILE<br /> 4039 3771 268<br /> ECHIPAMENT <br /> 831 831 0<br /> MOBILIER pentru parc (max. 30% din contribuţia solicitată) 2630 2630 0<br /> TRANSPORT<br /> (max. 5% din contribuţia solicitată) 150 0 150<br /> MASĂ<br /> (max. 5% din contribuţia solicitată) 300 0 300<br /> PUIEŢI, ARBUŞTI, FLORI, etc.<br /> 1655 1655 0<br /> ALTE CHELTUIELI<br /> 1550 0 1550<br /> TOTAL 11259 8991 2268<br /> 100% 80% 20%<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţiei SOS Copiii Sântana