GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Nature Keppers- Activ și sănătos într-un mediu curat – TIMIȘOARA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 18.04.2016-22.04.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Formarea unor atitudini responsabile şi de respect faţă de mediu; <br /> - Stimularea şi exersarea capacităţilor de investigare a mediului şi dezvoltarea unor abilităţi practice specifice; <br /> - Stimularea potenţialelor individuale, a creativităţii şi a spiritului de lucru în echipă; <br /> - Formarea unei gândiri sistemice, integrative, a unei viziuni holistice asupra vieţii;<br /> - Decompartimentarea achiziţiilor învăţării în favoarea corelaţiilor între discipline;<br /> - Formarea unor competenţe integrate, care să permită transferul de cunoştinţe şi metode dintr-o disciplină în alta;<br /> - Transmiterea mesajelor ecologice prin diverse mijloace : prezentări ppt,desene, colaje, picturi,postere, poezii, publicaţii;<br /> - Realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii:postere, colaje, desene, picturi, obiecte din materiale reciclabile, obiecte vestimentare.<br /> - Organizarea unui flashmobe și a unor activități fizice, în natură.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Activitatea face parte din proiectul internațional Nature Keepers, proiect desfășurat pe platforma eTwinning. <br /> <br /> Parteneri ai acestui proiect sunt unități școlare din Croația, Serbia, Turcia, Grecia, Slovacia și România. <br /> Activitatea s-a desfășurat în perioada 18.04.2016-22.04.2016.<br /> SCOPUL ACTIVITĂŢII:<br /> <br /> - Identificarea modalității de menținere a sănătății prin acțiuni de protecție a mediului înconjurător și educarea în spiritul protejării mediului, dar și a unui stil de viață sănătos în armonie cu natura.<br /> - Sensibilizarea elevilor, dar și a membrilor comunității, pentru promovarea şi respectarea educației ecologice și protecția mediului,prin promovarea unei atitudini de respect faţă de natură.<br /> S-au organizat ateliere de lucru astfel încât fiecare clasa de elevi a participat la cel puțin un atelier. La finalul activității, elevii s-au reunit pe terenul de sport al liceului și sub coordonarea instructorului de dans, au desfășurat un flashmob. S-a realizat o expoziție cu produsele activității elevilor. <br /> Atelierele de lucru au fost:<br /> • Obiecte/machete din materiale reciclabile;<br /> • Peisaj/siglă din capace de plastic;<br /> • Eco Fashion;<br /> • Design vestimentar – recondiționarea unor haine vechi;<br /> • Hrană sănătoasă pentu corp sănătos;<br /> • Excursie/drumeție în natură;<br /> • Jocuri eco;<br /> • Natură și aventură;<br /> • Reciclăm și ne distrăm;<br /> • Postere/mesaje eco;<br /> • Prezentari PPT/ filmulețe eco;<br /> • FLASHMOB ;<br /> Diversitatea și complexitatea activităților desfășurate, precum și caracterul interdisciplinar și pluridisciplinar, au avut un real succes și impact asupra elevilor. Faptul că această activitate este inclusă într-un proiect internaţional, ne încurajează să credem că acțiunea elevilor noștri va fi cunoscută și apreciată în Europa.<br /> Proiectul vine să tragă un semnal de alarmă asupra necesității protecției mediului înconjurător și asupra faptului că între sănătatea populației și sănătatea mediului este o strânsă legătură. Copiii au înțeles că menținerea unui mediu sănătos și curat, nepoluat este un factor important pentru menținerea sănătății populației acestei planete. <br /> Un copil se dezvoltă mai bine într-un mediu curat, un copil care are o alimentație sănătoasă și un stil de viață sănătos, care practică sport și se bucură de frumusețea naturii este un viitor adult sănătos și responsabil.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă: <br /> -elevii claselor primare și de gimnaziu, din școala noastra ( 800 elevi);<br /> -părinții elevilor;

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-Organizarea la nivelul şcolii a unei expoziţii cu posterele , colajele , desenele , picturile, obiecte din materiale reciclabile realizate în cadrul activităţii;<br /> - Produse ale activității elevilor (postere, colaje, broșuri, obiecte, obiecte vestimentare etc. 419 bucati)) <br /> -Participarea unui număr mare de elevi(800), profesori(50), parteneri şi implicarea lor în desfăşurarea activităţii:<br /> - Popularizarea activității pe platforma eTwinning.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuția financiara a fost din resurse proprii, donații, sponsorizări.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, Timișoara