GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Noi si Natura

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://noisinaturaproiect.blogspot.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 15.09.2016-30.10.2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- implicarea tinerilor în amenajarea unui mediu ambiant curat, cu plante, arbori;<br /> - implicarea factorilor educaționali în activitatea legată de managementul deșeurilor și reciclarea acestora; <br /> - responsabilizarea copiilor și adulților de a colecta selectiv și de a economisi resursele naturale pentru protecția mediului;<br /> - realizarea unor obiecte decorative și utile prin reciclarea deșeurilor și a materialelor din natura; <br /> - popularizarea rezultatelor acțiunilor în mass-media și în comunitate. <br />

DESCRIERE PROIECT:

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova vine în sprijinul comunității Craiovița (75.000 locuitori) prin activități educative de calitate și un parc educativ care contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă: “Curtea Banului Mihai. Comunitatea are access la un loc de joacă bine oxigenat în care să petreacă timp liber, iar elevii chiar ore de curs. Educația nu se rezumă la activități de predare clasice, ci și la implicare activă în viața elevilor, susținerea unui stil de viață sănătos și a unei educații pentru protecția mediului care să ducă la creșterea unor adulți autonomi ce iau decizii în favorea lor și a mediului. <br /> Educaţia ecologică este la fel de importantă ca şi educaţia intelectuală, morală, estetică deoarece le transmite copiilor cunostinţe despre mediul înconjurător, le formează deprinderi de a ocroti şi proteja natura, atitudini şi comportamente corecte faţă de mediul înconjurător.<br /> În acest sens, ne-am propus prin proiectul “Noi si Natura” să punem elevilor la îndemână multiple posibilităţi de realizare a unei bune pregătiri ecologice care să se materializeze apoi în formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice.<br /> Astfel, am reușit să desfășurăm diverse activități de ecologizare în curtea școlii, am organizat campanii de reciclare selectivă: hârtie, plastic, aluminiu, am confecționat obiecte decorative și obiecte vestimentare, am realizat campanii de informare privind importanța naturii în viața noastră prin mese rotunde, dezbateri si scenete, am plantat flori și arbori în curtea școlii. Toate aceste activități au fost realizate cu sprijinul elevilor, cadrelor didactice, părinților și bunicilor în mod voluntar.<br /> Activitati asociate proiectului<br /> Fiecare cadru didactic a desfașurat la clasa activități cu tema ecologică având în vedere ,,Evenimentele cu specific ecologic” sărbatorite pe parcursul anului : 4 octombrie- Ziua Mondiala a Animalelor, 15 martie- 15 aprilie – Luna Pădurii , 22 aprilie – Ziua Pamântului , 5 iunie – Ziua Mediului. <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 954 de elevi și cei 74 de angajați ai Ș.G. „Mihai Viteazul” și comunitatea cartierului(75.000 locuitori).

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- sensibilizarea și conștientizarea elevilor față de problemele mediului înconjurător.<br /> - implicarea a 945 elevi în rezolvarea problemelor de mediu prin acțiuni concrete realizate în cadrul școlii și comunității prin valorificarea deșeurilor reciclabile, amenajarea spațiului verde.<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- Resurse umane: profesori voluntari, elevi, părinți<br /> - Resurse materiale:plante, copaci, materiale reciclabile<br /> - Resurse provenite din donatii si sponsorizari <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

:Școala Gimnazială Mihai Viteazul Craiova