GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Oaza verde din curtea şcolii mele

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://colegiultehnicauto.ro/proiectul-oaza-verde-din-curtea-scolii-mele/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 aprilie-31 august 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.Amenajarea cu spațiu verde a curții şcolii primare din structura Colegiului de Transporturi Auto prin plantarea a 8 arbuști ornamentali și a 50 de flori;<br /> 2.Implicarea unui număr de 164 de elevi (clasele zero - a IV a) și minim 20 de părinți în activitățile de amenajare a spațiului verde în curtea școlii lor;<br /> 3.Dezvoltarea unei atitudini pro-active în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător în rândul celor 164 de elevi prin activități lunare, non-formale, de educație ecologică în perioada aprilie-august 2017.<br /> 4.Dezvoltarea unui parteneriat durabil ONG- școală –comunitate în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător prin implicarea voluntară a minim 15 membri din cadrul partenerilor proiectului.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Scopul proiectului a fost amenajarea cu spațiu verde a curții şcolii primare din cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie prin promovarea activităților de educație ecologică în rândul elevilor, a părinţilor acestora și a altor membri ai comunității.<br /> Prima activitate din cadrul proiectului a fost aceea de informare a comunităţii locale cu privire la scopul și obiectivele proiectului printr-un comunicat de presă, precum și crearea paginii facebook a proiectului https://www.facebook.com/Oaza-verde-din-curtea-%C8%99colii-mele-796768887140686/.<br /> Au fost de asemenea concepute afişul şi banner-ul proiectului.<br /> În luna aprilie o firmă locală a confecţiona băncile, mesele cu băncuțe, lăzile şi lădiţele pentru plantare şi coșurile de gunoi din lemn. Din cauza condiţiilor meteo de la începutul lunii mai am optat pentru organizarea activităţilor de vopsire şi plantare pentru sfârşitul lunii mai. Au fost achiziţionaţi arbuștii ornamentali, răsadurile de flori şi sămânța pentru gazon.<br /> Elevii claselor primare au fost implicaţi atât în vopsirea lăzilor mari şi mici, cât şi în plantarea arbuştilor şi a florilor, activitate care a avut un real succes în rândul lor.<br /> Activitățile de educație ecologică s-au desfăşurat săptămânal fiind coordonate de către doamna profesor Bartha Delia. Fiecare activitate propusă prin proiect a fost adaptată nivelului de înţelegere al elevilor. Unele activităţi s-au desfăşurat în clasă, altele în spaţiul amenajat prin proiect.<br /> Inaugurarea oficială a Oazei verzi a avut loc în data de 6 iunie 2017, eveniment care a reunit elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi voluntari. Elevii au fost foarte mândri de ceea ce au realizat, au savurat un pahar de limonadă şi s-au jucat în curtea amenajată.<br /> De-a lungul vacanţei de vară elevii care fac parte din Clubul verde au avut grijă de plante şi gazon şi au învăţat despre rolul apei în viaţa de zi cu zi precum şi despre modalităţile de reducere a consumului de apă.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupului ţintă al proiectului a fost format din 164 elevi din ciclul primar al Colegiul Tehnic de Transportui Auto Baia Sprie precum și 20 de părinți. Aceștia au fost implicați efectiv în amenajarea curții școlii. Alți participanți voluntari au fost 10 cadre didactice, precum și 5 membri din partea Asociaţiei Părinţilor din Baia Sprie și ai Primăriei Baia Sprie.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Au fost amplasate 7 băncuţe, 2 mese cu bancuţe şi 3 coşuri de gunoi. Elevii au vopsit 8 lăzi mari în care au fost plantaţi 8 arbuşti ornamentali şi 16 lădiţe mici în care au fost plantate peste 50 de răsaduri de flori. Fiecare clasă este responsabilă cu întreţinerea unui arbust şi a două lădiţe cu flori. Uneltele achiziţionate prin proiect vor putea fi folosite şi în anii următori de către elevii care vor întreţine spaţiul creat prin acest proiect.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Finanaţatorul a contibuit cu 7836 de lei.<br /> Contribuţia finanaciară a aplicantului, Asociaţia Părinţilor din Baia Sprie, a fost de 2050 de lei<br /> Contributia financiară a beneficiarului - partnerul 1+ Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie a fost 0 lei.<br /> Contribuţia non-financiară a constat în muncă voluntară atât pentru amenajare cât şi pentru activităţile de educaţie ecologică.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia Parintilor din Baia Sprie