GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Optimizarea tehnico-economică şi a impactului asupra mediului a integrării tehnologiilor CCS în centralele electrice pe combustibili fosili solizi şi surse energetice regenerabile (biomasă)

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://pue.pub.ro/carbotech/Prezentareproiect.aspx
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2012-2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul si-a propus sa realizeze un model matematic pe baza caruia sa se stabileasca tehnologia CCS (procesul de captare CO2, solutia de transport si caracteristicile tehnice ale site-lui de stocare) optima din punct de vedere tehnic, economic si de impact asupra mediului inconjurator pentru o centrala electrica pe combustibil solid (carbune) si regenerabil (biomasa). Prin indeplinirea acestui obiectiv, membrii consortiului estimeaza o reducere cu 90 % a emisiilor de CO2. Pentru a optimiza integrarea tehnologiei CCS in cadrul centralei electrice definita de diferite tehnologii de ardere a carbunelui/biomasei (arderea in stare pulverizata cu parametrii sub-critici, supracritici si ultrasupracritici, ciclu combinat cu gazeificare integrata, arderea in strat fluidizat/stationar) numeroase tehnologii de captare CO2 au fost analizate bazate pe: a) metode pre-combustie (absorbtia chimica/fizica); b) metode post-combustie (absorbtie chimica).

DESCRIERE PROIECT:

Noutatea proiectului provine din abordările simultane privind: a) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (90% rata de captare a carbonului, având în vedere co-procesarea biomasei cu scopul de a reduce aproape emisiile de CO2 fosil); b) utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie (diferite tipuri de biomasă) furnizarea de energie primară, creșterea eficienței combustibililor fosili pe parcursul întregului ciclu de viață (cărbune / biomasă) și, c) integrarea tehnologiei CCS eliminând multe bariere tehnice și economice. Toate aceste aspecte sunt în concordanță cu strategia Europeana 2020 și cu inițiativa privind eficiența utilizării resurselor, in speranta că va aduce o contribuție importantă la atingerea acestor obiective pentru România.<br /> Originalitatea proiectului constă în crearea unui model multi-criterial pentru selectarea optimă a tehnologiei CCS pentru centralele electrice bazate pe cărbune / biomasă. Modelul multicriterial a ținut cont de analiza tehnico-economică și de mediu a integrării tehnologiilor CCS în centralele electrice. Modelul a fost construit pe baza rezultatelor obținute din campaniile de modelare, simulare și experimentare desfășurate în timpul proiectului. Modelele multicriteriale sunt utile pentru rezultatele obținute utilizand indicatori tehnici, economici și de mediu (eficiență, pedeapsa energetică, eficiența capturilor de CO2, raportul de captare a CO2, costul capitalului, costul operațional și de întreținere (costul solventului) costul, costul nivelului generat de energie electrică, costul de atenuare a emisiilor de CO2, potențialul de încălzire globală GWP, potențialul de epuizare ADP-abiotic, potențialul de toxicitate umană HTP, potențialul de acidulare AP, potențialul de eutrofizare EP etc.) .<br /> În prezent, cele mai multe rezultate privind captarea CO2 provin din modelarea și simularea diferitelor procese. Acesta este motivul pentru care acest proiect va efectua studii experimentale privind captarea CO2 post-combustie, folosind amine primare (MEA), secundar (DEA) și terțiare (MDEA), precum și alți solvenți (amoniac), captură de CO2 prealabilă respectiv prin utilizarea proceselor Selexol, Rectisol, Purisol pentru care se vor obține date utile pentru companiile interesate (grupul energetic Rovinari, Turceni, Craiova, etc.).<br /> Consorțiul format în cadrul proiectului CARBOTECH si-a propus să realizeze studii experimentale, de modelare și de simulare privind principalele tehnologii de captare a tehnologiilor de captare a CO2, cele mai tehnologice: pre-combustie, postcombusție și oxi-combustie:<br /> • prin proiectarea și implementarea procesului de gazificare integrată a cărbunelui / biomasei cu ciclu combinat, dotat cu captare de CO2 utilizând procesele de absorbție chimica;<br /> • prin utilizarea arderii în pat fluidizat circulant cu captare de CO2 (absorbție chimică / fizică) folosind oxi-combustia.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Prin rezultatele obtinute, proiectul se adreseaza deopotriva industriei energetice si non-energetice (fabrici de ciment, sticla, etc.) dar si investitorilor. Astfel, se identifica urmatorii potentiali beneficiari: <br /> - agentilor economici (Complexul Energy Group Rovinari, Turceni, Craiova, etc.), <br /> - Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, <br /> - Ministerului Mediului si Padurilor, <br /> - sectorului privat (producatori independenti de energie electrica) etc.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Rezultate cuantificabile:<br /> - obtinerea unei eficiente de captare CO2 de 90 %;<br /> - reducerea emisiilor de GHG pana la valoarea de 100 g/kWh;<br /> - reducerea energiei consumate pe tona de CO2 captat la valori de cel mult 3.5 GJ;<br /> - reducerea energie consumate pentru compresia CO2 in procesele de transport;<br /> - cresterea eficientei globale cu 2-3 % a centralelor electrice prevazute cu tehnologie CCS;<br /> - reducerea altor emisii generate in procesele de ardere precum SO2, NOx, CO, HCl, HF, Hg.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contributia bugetara: 2 950 000 lei;<br /> Contributia proprie: 520 600 lei

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Facultatea de Energetica