GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PARCUL ŞCOLII – UN ECOSISTEM MULTIFUNCŢIONAL

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: Parcul Şcolii Traian Vuia
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 13.03.2020 - 05.06.2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Conştientizarea necesităţii conduitei şi atitudinii ecologice a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii locale prin acţiuni sociale de voluntariat;<br /> 2. Dezvoltarea la elevi a simţului estetic, a responsabilităţii faţă deabilităţile practice, a spiritului de echipă şi a promovării propriilor proiecte;<br /> 3. Transformarea învăţământului tradiţional desfăşurat în spaţii închise într-un învăţământ creativ în contact cu natura;<br /> 4. Utilizarea durabilă a resurselor naturale de către şcoală şi comunitatea locală plantând flori, arbuşti şi alte elemente de material săditor;<br /> 5. Amplasarea unor piese de mobilier specific parcurilor (bănci, măsuţe, pergole, spaliere pentru plantele agăţătoare), coşuri pentru gunoi;<br /> 6. Creşterea ofertei educaţionale de activităţi extracurriculare şi a prestigiului şcolii în cadrul comunităţii.

DESCRIERE PROIECT:

Municipiul Reşiţa, cu o populaţie de aproximativ 86 mii de locuitori şi reşedinţă a judeţului Caraş - Severin, este amplasat în sud-vestul României pe cursul râului Bârzava într-o zonă geografică foarte pitorească, presărată cu obiective turistice atrăgătoare. Dat fiind depresiunea îngustă pe care municipiul Reşiţa este amplasat şi a dealurilor cu teren alunecos - ce împrejmuiesc oraşul - defavorizează amplasarea spaţiilor de agrement şi a locurilor de recreere la care se adaugă şi densitatea mare a populaţiei raportată la suprafaţa locuibilă.<br /> Întrucât procesul de urbanizare are dificultăţi în amenajarea terenurilor verzi, proiectul îşi propune să reabiliteze parcul vechi din curtea şcolii într-un spaţiu dinamic de relaxare, aproape de natură.<br /> Liceul Teoretic "Traian Vuia" Reşiţa este amplasat în cartierul "Lunca Bârzavei". Elevii şi profesorii petrec o bună parte a vieţii lor într-o clădire din beton cu trei etaje - clasică învăţământului tradiţionalist, în cadrul şcolii desfăşurându-şi activitatea 452 de elevi şi 38 de profesori titulari.<br /> Actuala situaţie a parcului şcolii este dezagreabilă, terenul, deşi acoperit de iarbă, este pietros, fără alei, fără bănci, neînsufleţit de arbuşti sau arbori.<br /> Ideea proiectului vine din dorinţa elevilor de a avea posibilitatea desfăşurării a unor cursuri - când condiţiile meteorologice permit, în aer liber dar şi de a se recrea într-un spaţiu atractiv.<br /> Şcoala noastră a format generaţii performante de copii care la rândul lor s-au implicat în câteva proiecte, unele finalizate altele în curs de derulare şi merită toate eforturile facilitării procesului didactic. Un sprijin important îl are şi Asociaţia părinţilor dar şi colaborarea cu ONG-uri.<br /> Activităţile de întreţinere vor fi un exemplu de bune practici pentru amenajarea şi ocrotirea spaţiului verde din partea beneficiarilor pentru întreaga comunitate. Întreţinerea parcului va fi asigurată de beneficiarii direcţi cu ajutorul echipamentului de curăţenie ce urmează a fi achiziţionat tot prin acest proiect (sape cu coadă, greble cu coadă, saci pentru colectarea deşeurilor, foarfeci pentru gardul viu, foarfecă electrică pentru gard şi arbuşti, lopeţi cu coadă, cazmale cu coadă, furtun pentru udat vegetaţia).<br /> Scopul concret al proiectului este de a reabilita parcul şcolar existent printr-o intervenţie neinvazivă asupra mediului înconjurător implicând activ elevii, părinţii şi comunitatea locală.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Implementarea şi finalitatea acestui proiect contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului didactic şi a vieţii a 452 de elevi, a 38 cadre didactice - ca beneficiari direcţi dar şi a familiilor din care fac parte elevii noştri, a comunităţii - ca beneficiari indirecţi.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Proiectul propune pentru modernizarea parcului şcolii, finanţarea achiziţiei de materiale necesare plantării şi întreţinerii elementelor de material săditor (flori, plante agăţătoare, arbuşti, gazon - unde este necesar), achiziţionarea unor dale de pavaj necesare realizării aleilor, achiziţionarea mobilierului specific parcului (bănci, măsuţe, pergole, spaliere - pentru plantele agăţătoare), coşuri pentru gunoi.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Acest proiect facilitează relaţionarea dintre generaţiile membrilor comunităţii prin cooperarea şi mobilizarea beneficiarilor direcţi cu reprezentanţii comunităţii locale - punându-se accentul pe schimbul de idei, informaţii şi de experienţă - ca o contribuăie non-financiară iar financiar este solicitată suma de 10000 lei din care 2000 lei reprezintă contribuţia de 20% din partea Primăriei Municipiului Reşiţa - întrucât şcoala aparţine acesteia şi este susţinută prin parteneriat.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Profesor STANCIU BIANCA