GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Popularea cu păstrăv indigen a apelor de munte din Parcul Natural Putna-Vrancea

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: mai 2019 - iunie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul principal al proiectului este refacerea ecosistemelor acvatice a râurilor de munte din Parcul Natural Putna Vrancea. <br /> Alte obiective sunt: <br /> - creșterea potențialului trofic pentru vidră<br /> - reducerea presiunilor exercitate de speciile ihtiofage asupra păstrăvăriilor<br /> - informarea populației cu privire la importanța ecosistemelor acvatice

DESCRIERE PROIECT:

Cantitatea de pește sălbatic din râurile montane s-a diminuat considerabil datorită pescuitului ilegal, amenajărilor hidrotehnice, deversărilor de ape reziduale și a rumegușului provenit de la instalațiile de prelucrare a lemnului.<br /> În prezent populația de pești a ajuns în punctul în care nu se mai poate reface fără ajutor din exterior. Este responsabilitatea noastră să reparăm greșelile trecutului.<br /> În acest sens, Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea împreună cu voluntari de la Federația Română de aikido modern și Păstrăvăria Lepșa, au demarat în perioada mai - iunie 2019 activități ce au ca scop principal refacerea biocenozelor acvatice și creșterea populației de păstrăv indigen din râurile de munte din Parcul Natural Putna-Vrancea. <br /> … am făcut o inocentă cronică a momentului petrecut pentru a vă putea detalia ce s-a întâmplat:<br /> TITLUL FILMULUI: Cavalerul pistruiat – păstrăvul!<br /> SUBIECTUL FILMULUI: Popularea apelor de munte cu puieţi de păstrăv indigen<br /> ÎN ROLURILE PRINCIPALE: peste 50 de voinici de la cluburile de arte marţiale Aiki-Budo, Haku Ryu şi Aiki-Kodokan, membre ale Federaţiei Române de Aikido Modern cât şi de la Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei<br /> DECORURI: Natura şi Dumnezeu<br /> MUZICA: Freamătul pădurii şi susurul apelor<br /> SCENARIU ŞI REGIA: RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea<br /> COLABORATORI: Păstrăvăria Lepşa <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Peste 50 de voluntari de la cluburile de arte marţiale Aiki-Budo, Haku Ryu şi Aiki-Kodokan, membre ale Federaţiei Române de Aikido Modern cât şi de la Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei<br /> Comunitatea locală<br /> Proprietarii de unități primire turiști<br /> Turiști<br /> Pescarii sportivi <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor periclitate, precum vidra, și refacerea habitatelor acvatice din Parcul Natural Putna Vrancea.<br /> Reducerea pagubelor făcute de prădătorii ihtiofagi asupra fermelor piscicole.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea RA a asigurat contribuția financiară și materială pentru realizarea activităților: achiziționarea puieților de păstrav, punerea la dispoziție a materialelor și vehiculelor necesare.<br /> Păstrăvăria Lepșa a fost "gazda" puieților de păstrăv pană ce aceștia au fost eliberați.<br /> Federaţiei Română de Aikido Modern şi Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei au asigurat resursa umană.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea RA