GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PRIETENII NATURII

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Institutii de invatamant”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> PRIETENII NATURII<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> 15 sept 2014 – 15 iunie 2016<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> • Dezvoltarea interesului şi curiozităţii pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei;<br /> • Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului naturii şi adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect faţă de aceasta şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme;<br /> • Stimularea copiilor, elevilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat;<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii; stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.<br /> Pentru a depăşi pragul dificil al şcolarităţii, întreprindem diferite activităţi comune, grădiniţă-şcoală – comunitate locală.<br /> Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă.<br /> Începută de timpuriu, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie să înţeleagă că pe Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale, între societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate face atât prin activităţile de cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică, activităţi practice, dar şi prin activităţile de extindere, opţionale sau extracurriculare. De asemenea trebuie să-i facem să înţeleagă necesitatea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii care nu trebuie să devină duşmani ai naturii, ci în concordanţă cu aceasta, pentru a păstra resursele Terrei; exploatarea judicioasă a pădurilor, a bogăţiilor solului şi subsolului, pentru a păstra frumuseţile naturale ale munţilor, curăţenia apelor, a aerului, atât de necesare plantelor, animalelor şi implicit omului.<br /> Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se implică activ, li se dezvoltă spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii.<br /> De asemenea, vor înţelege că în Europa există forme de relief ca şi în ţara noastră, animale, păsări, bogăţii; că europenii luptă pentru combaterea sacrificării animalelor pentru blană, a tăierii masive de lemne, a exploatării iraţionale a bogăţiilor, împotriva poluării naturii.<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> - copiii preşcolari;<br /> - elevii claselor pregătitoare, I - a IV-a și V-VIII;<br /> - cadre didactice din unitatea școlara<br /> - părinţi dornici să susţină proiectul, ai copiilor preşcolari şi şcolari.<br /> - angajați ai O.S.Aninoasa<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br /> - îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă – şcoală - comunitate;<br /> - respectarea cerinţelor.<br /> • Sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului înţelegând necesitatea protejării lui;<br /> • Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei);<br /> • Promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice (învăţătoare, educatoare) în scopul creşterii eficienţei activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ.<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> sponsorizări ale părinţilor și comunitate, donaţii.<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Școala Gimnazială Broșteni - Aninoasa<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI<br /> Ocolul Silvic Aninoasa

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: