GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PROCREDIT BANK SA – CREDITUL PROECO

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2015 | Companii
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

TIPUL DE PROIECT:<br /> <br /> Categoria „Companii”<br /> <br /> DENUMIREA PROIECTULUI:<br /> <br /> CREDITUL PROECO<br /> <br /> SITE-UL PROIECTULUI:<br /> <br /> http://www.procreditbank.ro/<br /> <br /> PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:<br /> <br /> 01.10.2014-în desfășurare<br /> <br /> OBIECTIVELE PROIECTULUI:<br /> <br /> Preocuparea ProCredit Bank pentru protejarea mediului înconjurător se transpune în trei mari direcții, structurate pe trei piloni principali.<br /> <br /> a) Sistemul intern pentru administrarea mediului: are ca scop optimizarea performanței interne de mediu la nivelul instituției, prin investitii în echipamentele folosite și prin monitorizarea în vederea reducerii consumului de hârtie, de materiale plastice sau combustibil.<br /> <br /> b) Riscul de mediu în activitatea de creditare: implementarea unui sistem de administrare a riscului de mediu bazat pe evaluarea continuă a portofoliului de credite, conformcriteriilor de mediu.<br /> <br /> c) Creditul ProEco: pentru IMM-uri si agricultori acest credit contribuie la performanta afacerilor prin utilizarea unor tehnologii moderne si eficiente ce sustin in acelasi timp si protejarea mediului inconjurator. Acestea sunt destinate investitiilor in:<br /> <br /> Eficienta Energetica<br /> <br /> Energii Regenerabile<br /> <br /> Masuri prietenoase cu mediu<br /> <br /> DESCRIERE PROIECT:<br /> <br /> Fiecare instituție ProCredit Bank a stabilit standarde înalte în ceeace privește impactul asupra mediului al operațiunilor sale și are ca scop să asigure ca acestea sunt în conformitate cu criteriile de referință stabilite la nivel de grup. În toate băncile din grupul ProCredit se aplică “Managementul Sistemului de Mediu”, introdus în 2011.<br /> <br /> Astfel, ProCredit Bank România își propune, să sprijine dezvoltarea economică a întreprinderilor care deruleaza o activitateîn conformitate cu principiile sustenabilității, precum și utilizarea eficientă a resurselor naturale.<br /> <br /> Suntem convinși că numai acest model de afaceri poate aduce o dezvoltare economică durabilă, ducând şi la creşterea numărului de locuri de muncă. Mai mult decât atât, începând din anul 2014, am lansat produse de finanțare pentru investiții verzi ale persoanelor juridice.<br /> <br /> Anterior introducerii acestor produse de finanțare în oferta noastră, am demarat un studiu de piațăîn cateva din principalele orașe din țară: Bucuresti, Brasov, Timisoara si Constanta. Concluziile acestui studiu au arătat căîn România există o piață cu un potențial crescut în domeniul eficienței energetice, in toate domeniile de activitate.<br /> <br /> Astfel, creditul PROECO dezvoltat de PROCREDIT BANK oferă soluții de finanțare potrivite si avantajoase, conferind următoarele beneficii:<br /> <br /> a) Optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale<br /> <br /> b) Creșterea productivității afaceriiși a competitivității acesteia în piață<br /> <br /> c) Achiziționarea de tehnologii moderne și eficiente energetic<br /> <br /> Pentru implementarea cu succes a acestui proiect, abordarea noastră a vizat atât mediul intern, cât și pe cel extern.<br /> <br /> Intern, campania s-a adresat tuturor angajaților, prin implementarea unor măsuri interne: (comparatie indicatori la sfarsitul anului 2014 fata de anul 2013):<br /> <br /> a) montarea de sisteme de iluminat cu LED-uri si sisteme de încălzire centralizată, înregistrand o reducere a consumului de energie electrică cu 11.73%<br /> <br /> b) eliminarea paharelor din plastic și înlocuirea cu pahare din hârtie<br /> <br /> c) reducerea consumului de combustibil de la nivelul parcului auto, cu 7%, prin înlocuirea a 57% din totalul autovehiculelor cu unele noi, EURO 5,<br /> <br /> d) monitorizarea și eficientizarea consumului de hârtie, inregistrand o reducere a consumului cu 14%<br /> <br /> Extern, în luna iunie 2015 am desfășurat o campanie intitulată “Gandește responsabil- Spune NU plasticului!”.Mesajulcampaniei sublinia efectele nocive ale utilizării iraționale a pungilor de plastic propunand înlocuirea acestora cu pungi realizate din bumbac organic.<br /> <br /> Astfel, au fost achiziționate un număr de 50.000 de pungi realizate din bumbat organic (avand certificate autorizate) care au fost distribuite unui număr de 45 clienți PROCREDITBANK, precum și către Universitatea Politehnica din București, fiind impartite apoi, la randul lor, în mod gratuit publicului larg, avand ca scop final contientizarea in mod corect a mesajului propus.<br /> <br /> GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:<br /> <br /> Intern: angajații PROCREDIT BANK ROMÂNIA<br /> <br /> Extern: întreprinderile mici și mijlocii din România cu minimum 1 an de zile de activitate<br /> <br /> REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE:<br /> <br /> Cateva exemple de activitati finantate de PROCREDIT BANK SA precum si povestile de success ale unor clienti ai nostri, găsiți pe pagina http://www.procreditbank.ro/eco/ro<br /> <br /> CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> <br /> Acest proiect se derulează din fonduri proprii ale PROCREDIT BANK SA PROCREDIT BANK SA<br /> <br /> PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> <br /> PROCREDIT BANK SA<br /> <br /> ORAS: BUCURESTI<br /> <br /> Website http://www.procreditbank.ro/<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI:<br /> <br /> PROCREDIT BANK SA

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: