GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Reciclăm, confecționăm, mediul îl ajutăm! – BUCURESTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2015 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Institutii de invatamant”<br /> <br /> DENUMIREA PROIECTULUI:<br /> Reciclăm, confecționăm, mediul îl ajutăm!<br /> <br /> PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:<br /> octombrie 2014- octombrie 2015<br /> <br /> OBIECTIVELE PROIECTULUI:<br /> Scopul proiectului;<br /> •Formarea comportamentului ecologic al elevilor pentru protejarea naturii<br /> Obiectivele specifice ale proiectului;<br /> O1 Implicarea în acţiuni de protecţie/curăţare a mediului a 350 de elevi din scoli bucurestene timp de 12 luni;<br /> O2 Dezvoltarea unor comportamente de colectare selectivă a deșeurilor la beneficiarii direcți pe toată perioada proiectului;<br /> O3 folosirea materialelor reciclabile pentru confecționarea de obiecte<br /> <br /> DESCRIERE PROIECT:<br /> Proiectul „Reciclăm, confecționăm, mediul îl ajutăm!” a fost gândit în ideea promovării educației pentru dezvoltare durabilă și a pornit de la faptul că „Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Protejarea mediul înconjurător este o problemă care trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să punem accent pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne putea bucura împreună, pe timp îndelungat de tot ce ne ofera natura. Una dintre cele mai mari şanse de a construi o conştiinţă ecologică este implicarea învăţământului în promovarea problemelor de mediu. Natura, studiată cu dragoste, cu pasiune, poate deveni centrul de interes al tuturor disciplinelor şcolare, precum şi al multora dintre activităţile extracurriculare. Prin toate activitățile desfășurate trebuie să îl convingem pe elev de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să-i formăm o conduită ecologică modernă. Finalitatea acestui proiect a constat în formarea de tineri responsabili în contextul dezvoltării durabile.<br /> Proiectul a oferit posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică/reciclare selectivă prin care am cultivăt interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare și protejarea mediului. Totodată a urmărit conturarea atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate. Atitudine responsabilă față de reciclare și reutilizare. aceasta atitudine formată elevilor noștri va contura profilul cetățeanului de mâine ce cu siguranță va trăi într-un mediu sănătos și curat.<br /> Activitati desfasurate:<br /> ,,Lumea în care trăim”, S-au prezentăat filmulețe/materiale informative despre efectele deșeurilor asupra naturii: sol, apă, aer cât și despre rolul reciclării pentru protejarea mediului și sănătatea noastră.<br /> ,,Reciclăm selectiv!” pe toata perioada derularii proiectului s-a colectat selectiv:hartie/carton, doze de aluminiu, DEE.<br /> ,,Atelier de creație”, Elevii sub îndrumarea cadrelor didactice au confecţionat din materiale reciclabile diferite obiecte pe care le-au expus pe holul scolii.<br /> "si noi ajutam natura" Activitate de lantare flori/arbusti in incinta scolii<br /> "Asa da, asa nu!" realizarea de postere despre importanta protejarii mediului.<br /> <br /> GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:<br /> elevii ciclului gimazial din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, sect. 6<br /> Beneficiari: – direcți: 80 de elevi din clasele V- VIIi din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de auz „Sfânta Maria”, bucuresti, sector 6, 100 elevi clasele V- VIIi, Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja”,, sect. 5, București, 70 elevi Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, sect. 2, București<br /> indirecți: elevi, cadrele didactice, părinții, comunitatea loc<br /> <br /> REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE:<br /> Cantitative:<br /> – 70 de elevi din clasele v- VIii au participat la toate activitățile proiectului;<br /> – Minim 80% din elevii implicați au participat la activități de reciclare selectivă;<br /> – 90% dintre elevi și-au îmbunătățit cunoștințele despre importanța reciclării și rolul ei în protejarea mediului înconjurător;<br /> – 75% dintre elevii implicați au continuat în familie reciclarea selectivă.<br /> Prin derularea activităţilor s-a realizat formarea unei conduite ecologice.<br /> <br /> CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> –<br /> <br /> PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Scoala gimnaziala speciala pentru deficienti de auz "Sfanta Maria" Bucuresti, sector 6<br /> <br /> ORAS:<br /> Bucuresti

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: