GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Reciclare creativă – Un tânăr educat, un mediu mai curat

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://tinerimediu.wordpress.com/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 septembrie 2016 – 30 august 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.Valorificarea creativităţii elevilor pe baza cunoașterii importanței protejării mediului înconjurător.<br /> 2.Redescoperirea tradiţiilor şi a obiceiurilor strămoşeşti<br /> 3.Valorizarea educaţiei non-formale pentru dezvoltarea competenţelor elevilor.<br /> 4.Creşterea motivaţiei pentru muncă.<br /> 5.Perfecţionarea abilităţilor de lucru în echipă.<br /> 6.Creşterea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.<br /> 7.Dezvoltarea comunicării, a gândirii logice creatoare.<br /> 8.Realizarea educaţiei ecologice prin activităţi extracurriculare.<br /> 9.Dezvoltarea competenţelor artistice şi a abilităţilor practice. <br /> 10.Descoperirea utilităţii obiectelor create prin efort propriu, creşterea încrederii în sine.<br /> 11.Îmbunătăţirea competenţelor personale şi sociale.<br />

DESCRIERE PROIECT:

ACTIVITATI PROIECT <br /> A1.PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI<br /> -stabilirea membrilor echipei de implementare<br /> -stabire spaţiu de lucru<br /> -stabilirea resurselor materiale reciclabile necesare: hartie, carton, peturi, materiale textile, plastic, componente electronice extrase din calculatoare personale defecte şi alte echipamente etc.<br /> A2.ATELIER TEMATIC ORIGAMI ŞI QUILLING (15 -18 noiembrie 2016) <br /> Elevii şi-au însuşit tehnica origami şi quilling realizănd o expoziţie cu produsele create: elemente decorative, tablouri, cercei, broşă, flori şi vaze de flori, fluturi, felicitari, colaje.<br /> A3.SĂRBĂTOAREA CRACIUNULUI LA ROMANI – OBICEIURI, TRADITII, SUPERSTITII (18 -23 decembrie 2016)<br /> Workshop de creativitate<br /> -Expoziţie cu obiecte realizate din materiale reciclabile: brazi, ornamente împodobire brad, decoraţiuni, felicitari, etc.<br /> -Premierea elevilor participanţi.<br /> Sărbătorile magice ale iernii vor avea mereu un farmec aparte. Elevii şcolii participă la realizarea şi împodobirea brazilor de Crăciun. Utilizând materiale reciclabile pentru confecţionarea ornamentelor s-a creat o atmosferă de sărbătoare care a reaprins spiritul Crăciunului în sufletele tuturor! Tradițiile și obiceiurilor strămoşeşti sunt nemuritoare, fiind transmise din generaţie în generaţie!<br /> A4.SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII<br /> Workshop de creativitate „Să porți mereu primăvara în suflet!”<br /> Data: 1 martie 2017<br /> -Miniexpoziţie cuprinzând obiecte confecţionate cu ocazia sosirii primăverii. (mărţişoare, felicitări, obiecte decorative etc.)<br /> -Premierea elevilor participanţi.<br /> Elevii de la profilul tehnic, domeniul electronica si automatizari au adus un plus de valoare manifestarii realizând martisoare si obiecte decorative din: taste defecte ale tastaturii calculatoarelor personale, componente electrice si electronice defecte (rezistori, condensatori, led-uri arse, circuite integrate defecte), fire din cabluri pentru reţele de calculatoare nefuncţionale.<br /> Acestea au fost oferite profesorilor şcolii şi personalului didactic auxiliar/nedidactic angajat al şcolii.<br /> A5.PARTICIPARE CONCURSURI:<br /> 1.Proiect educaţional cu participare naţională „Bradul altfel” <br /> Au participat 2 echipe a câte 5 elevi fiecare care au obţinut premiul I.<br /> Doi dintre profesori şcolii au publicat articolul “Atelier tematic de origami” în Ghidul de bune practici al manifestarii- “Oportunităţi şi limite în abordarea educaţiei ecologice a copiilor”.<br /> A6.REALIZARE WEBSITE PROIECT

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiari direcţi: elevii colegiului.<br /> Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, cadre didactice, comunitatea locala.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

REZULTATE CANTITATIVE<br /> -3 workshop-uri/ateliere de creativitate<br /> -3 expoziţii cu produsele realizate de elvi din materiale reciclabile (peste 200 de obiecte realizate)<br /> -premii obţinute la concursuri şcolare<br /> -1 website proiect<br /> <br /> REZULTATE CALITATIVE<br /> Stimularea interesului elevilor scolii pentru protectia mediului inconjurator prin revalorificarea materialelor reciclabile.<br /> Dezvoltarea creativităţii elevilor.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse umane: profesori voluntari, elevi<br /> Resurse materiale: s-au utilizat materiale reciclabile nefiind necesară achiziţionarea acestora

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu"