GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Reciclare creativă – Un tânăr educat, un mediu mai curat

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://tinerimediu.wordpress.com/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 septembrie 2016 – 30 august 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.Valorificarea creativităţii elevilor pe baza cunoașterii importanței protejării mediului înconjurător.<br /> 2.Redescoperirea tradiţiilor şi a obiceiurilor strămoşeşti<br /> 3.Valorizarea educaţiei non-formale pentru dezvoltarea competenţelor elevilor.<br /> 4.Creşterea motivaţiei pentru muncă.<br /> 5.Perfecţionarea abilităţilor de lucru în echipă.<br /> 6.Creşterea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.<br /> 7.Dezvoltarea comunicării, a gândirii logice creatoare.<br /> 8.Realizarea educaţiei ecologice prin activităţi extracurriculare.<br /> 9.Dezvoltarea competenţelor artistice şi a abilităţilor practice. <br /> 10.Descoperirea utilităţii obiectelor create prin efort propriu, creşterea încrederii în sine.<br /> 11.Îmbunătăţirea competenţelor personale şi sociale.<br />

DESCRIERE PROIECT:

1.Valorificarea creativităţii elevilor pe baza cunoașterii importanței protejării mediului înconjurător.<br /> 2.Redescoperirea tradiţiilor şi a obiceiurilor strămoşeşti<br /> 3.Valorizarea educaţiei non-formale pentru dezvoltarea competenţelor elevilor.<br /> 4.Creşterea motivaţiei pentru muncă.<br /> 5.Perfecţionarea abilităţilor de lucru în echipă.<br /> 6.Creşterea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.<br /> 7.Dezvoltarea comunicării, a gândirii logice creatoare.<br /> 8.Realizarea educaţiei ecologice prin activităţi extracurriculare.<br /> 9.Dezvoltarea competenţelor artistice şi a abilităţilor practice. <br /> 10.Descoperirea utilităţii obiectelor create prin efort propriu, creşterea încrederii în sine.<br /> 11.Îmbunătăţirea competenţelor personale şi sociale.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiari direcţi: elevii colegiului.<br /> Beneficiari indirecţi: familiile elevilor, cadre didactice, comunitatea locala.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

REZULTATE CANTITATIVE<br /> -3 workshop-uri/ateliere de creativitate<br /> -3 expoziţii cu produsele realizate de elvi din materiale reciclabile (peste 200 de obiecte realizate)<br /> -premii obţinute la concursuri şcolare<br /> -1 website proiect<br /> <br /> REZULTATE CALITATIVE<br /> Stimularea interesului elevilor scolii pentru protectia mediului inconjurator prin revalorificarea materialelor reciclabile.<br /> Dezvoltarea creativităţii elevilor.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse umane: profesori voluntari, elevi<br /> Resurse materiale: s-au utilizat materiale reciclabile nefiind necesară achiziţionarea acestora

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu"