GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

REDU

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: http://redu.org.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2015 - in prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Amortizarea consumului generat de industria textilă prin valorificarea resturilor textile post-consum și pre-consum și crearea de alternative verzi;<br /> Încurajarea unui comportament responsabil față de mediu și comunitate prin reducerea consumului şi reutilizarea produselor;<br /> Dezvoltarea unei economii circulare prin reintroducerea bunurilor textile în circuit și prelungirea vieții acestora.<br />

DESCRIERE PROIECT:

REDU este a doua Întreprindere socială a Organizației Mai Bine ce abordează holistic cele trei dimensiuni: protecția mediului, echitatea socială și economia verde.<br /> REDU este un centru multidimensional ce include:<br /> - un spațiu de colectare și selectare a deșeurilor textile;<br /> - un atelier creativ ce creează alternative verzi de consum - haine, accesorii și lucruri de utile realizate din resturi de textile colectate de la atelierele de creație și din fabrici la nivel național și internațional, dar și din textile donate de către comunitatea locală, respectiv din textile noi durabile achiziționate de la furnizori locali;<br /> - un spațiu de promovare a principiilor sustenabile de consum prin campanii de conștientizare și sensibilizare și prin organizarea de evenimente adresate prublicului larg sub forma de ateliere de creație, proiecții de film, expoziții și vizite ghidate.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Consumatori preocupați de protecția mediului și potențiali consumatori, tineri diseminatori ai consumului etic, grupuri defavorizate social.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Crearea a 8 locuri de muncă decentă;<br /> Colectarea a 5400 kg deșeuri textile post-consum și pre-consum;<br /> Sprijinirea grupurilor sociale prin donații de bunuri a peste 3000 kg;<br /> Crearea a 1169 de produse „verzi”;<br /> Realizarea a 596 de produse personalizate la comandă;<br /> Recondiționarea a 2190 de produse;<br /> Comercializarea a aproximativ 1500 de produse upcycled către consumatorii responsabili;<br /> Realizarea a 25 de evenimente la care au participat aproximativ 1810 persoane.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiect susținut în 2015-2016 prin fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare Inovare Verde în Industria din România.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația Mai Bine