GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„România de plastic”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: pagina de facebook - Liceul "Alexandru cel Bun" Botosani - (postare din data de 05.06.2019)
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 27.05.-05.06.2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Conștientizarea efectelor folosirii produselor din plastic aupra mediului înconjurător și asupra populației;<br /> 2. Folosirea cu responsabiltate a materialelor din plastic și din alte materii nocive mediului;<br /> 3. Educarea simțului civic în procesele de colectare și reciclare selectivă a deșeurilor;<br /> 4. Informarea și diseminarea informațiilor privind necesitatea reciclării și folosirii unor surse alternative în viața de zi cu zi (folosirea materialelor reciclabile, precum hârtia, pastele făinoase, legume, etc)

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul a debutat cu diseminarea informațiilor despre Ziua Mondială a Mediului (5iunie); explicarea efectelor nocive asupra mediului și a populației în condițiile folosirii, în exces, a materialelor toxice și greu degradabile. <br /> Încheierea unui parteneriat de colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului Botoșani, în scopul promovării și expunerii proiectului în data de 5 iunie 2019.<br /> Selectarea grupului de elevi și profesori implicați în desfășurarea proiectului (10 elevi, 3 profesori);<br /> Întâlniri cu scopul alegerii materialelor și modului de realizare a produselor finale (stabilirea obiectivelor proiectului, adunarea ideilor și organizarea elevilor în colectarea materialelor);<br /> Materialele folosite au fost: hârtie, carton, plastic, capace din plastic, materiale textile, saci menajeri, panouri din polistiren, accesorii din alte materiale, afară de cele menționate aici;<br /> Realizarea panourilor cu produsele finale și expunerea acestora la Agenția de Protecția Mediului Botoșani;<br /> Produsele realizate au fost: hartă a României din capace de pet-uri, suporturi pentru diferite utilizări (pixuri, șervețele, vază de flori, tocă pentru robele de absolvire din hârtie și materiale textile; rochiță din materiale mixte (textile, plastic și hârtie), etc<br /> Finalizarea proiectului s-a făcut prin fișă de evaluare, fișă de prezență, fotografii și expunerea pentru câteva zile a panourilor la sediul instituției A.P.M. Botoșani

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă a fost format din:<br /> - Elevi și profesori ai Liceului "Alexandru cel Bun" Botoșani, ca beneficiari direcți,<br /> - Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, ca partener educațional;<br /> - Comunitatea locală ca beneficiar indirect.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Elevii au învățat să lucreze în echipă, să facă voluntariat, să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător din toate punctele de vedere (economic, social, financiar, cultural, educațional, etc); indirect - abordarea unui stil de viață mai sănătos prin folosirea corectă a resurselor mediului, găsirea soluțiilor celor mai eficiente în folosirea materialelor reciclabile și selectarea, apoi, a deșeurilor, în spații corect amenajate).

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Achiziția materialelor reciclabile și a accesoriilor pentru realizarea produselor finale (culori, elastice, creioane, pensoane aracet), a panourilor folosite la expoziție, căutarea și adunarea capacelor pet-urilor, etc

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani, în colaborare cu instituția A.P.M. Botoșani