GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Salvati natura! – SURDILA – GAISEANCA, jud. Braila

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2015 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Institutii de invatamant”<br /> <br /> DENUMIREA PROIECTULUI:<br /> Salvati natura!<br /> <br /> SITE-UL PROIECTULUI:<br /> http://scoalasurdilagaiseanca.weebly.com<br /> <br /> PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:<br /> Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 8 luni, începând cu luna noiembrie 2015, până în 30 mai 2016.<br /> <br /> OBIECTIVELE PROIECTULUI:<br /> conştientizarea relaţiei dintre om şi natură, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;<br /> <br /> promovarea unui mediu natural propice vieţii;<br /> <br /> sensibilizarea comunităţii în privinţa problemelor de mediu prin atitudinile şi activităţile elevilor;<br /> <br /> dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de curăţarea şi protejarea mediului în care trăim;<br /> <br /> sensibilizarea populaţiei privind importanţa voluntariatului ecologic în zona pădurilor;<br /> <br /> dezvoltarea capacităţii elevilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi ecologice/de educaţie pentru mediu în şcoală şi comunitate;<br /> <br /> îmbunătăţirea şi armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate.<br /> <br /> DESCRIERE PROIECT:<br /> <br /> Argument:<br /> <br /> Protejarea naturii este o necesitate imperioasă generată de certitudinea că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia. Poluarea,defrisarile necontrolate ne-au făcut să optăm pentru acest proiect. Cunoaşterea mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi, a învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.<br /> <br /> Schimbarea mentalităţii oamenilor se face prin educaţie ecologică şi prin sensibilizarea copilului şi a adultului .<br /> <br /> Atitudinea omului se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu : cunoştinţele ecologice , teoretice pe care acesta le posedă ; convingerile , semnificaţia morală şi estetică ; activitatea practică în raport cu mediul înconjurător ;<br /> <br /> Activităţile teoretice de educaţie ecologică vor fi îmbinate cu activităţile practice , respectând cele trei abordări principale :<br /> <br /> educaţia despre mediu ;<br /> <br /> educaţia in mediu ;<br /> <br /> educaţia pentru mediu .<br /> <br /> Astfel se vor forma atitudini pozitive faţă de natură, faţă de importanţa modului de gestionare a resurselor comune .<br /> <br /> GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:<br /> <br /> • direct: 26 elevi din clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnaziala Surdila-Gaiseanca<br /> • indirect: cadre didactice, părinţi, cetăţeni ai comunei Surdila-Gaiseanca.<br /> <br /> REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE:<br /> Ierbare,afise,albume,reciclarea materialelor FOLOSITE<br /> <br /> CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> Sponsorizare primaria COMUNEI<br /> <br /> PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Scoala gimnaziala surdila gaiseanca<br /> <br /> ORAS:<br /> Comuna surdila_gaiseanca,judetul braila<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI:<br /> Primaria surdila gaiseanca

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: