GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

“ Școala mea, comunitatea mea, țara mea “

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | Instituții de învățământ
SITE WEB: Facebook-Scoala Gimnaziala nr.116
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2017-2018(initiat in anul 2000 si aprobat de catre ISMB in fiecare an pt.CONTINUARE)

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

. Obiectivele specifice ale proiectului;<br /> <br /> a. Dezvoltarea unei culturi organizaționale în domeniul protecției mediului în unitățile de învățământ asociate în acest proiect: Școala Gimnazială Nr.116 București, Școala Gimnazială Nr.117 București, Școala Gimnazială ”Voievod Neagoe Basarab”București<br /> <br /> b. Promovarea și mediatizarea „bunelor practici” în formarea conștiinței ecologice și protecției mediului prin activități extrașcolare și extracurriculare;<br /> <br /> c. Stimularea elevilor în exersarea competenței de investigare și cercetare a unor areale posibil de „adoptat” în orizontul local, ex. Grădina Botanică, Parcul Titan etc.<br /> <br /> d. Evaluarea factorilor de risc prin aplicarea unor tehnici şi comportamente neadecvate protectiei mediului înconjurător;<br /> <br /> e. Exersarea unor competențe specifice de protejare a mediului înconjurător.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Prin Rezoluția Adunării Generale a O.N.U.din data de 24.09.2015.a fost aprobata Agenda pentru Dezvoltare durabilă până în anul 2030,aplicabilă începând cu 01.01.2016. care cuprinde 17 Obiective Mondiale și 169 de ținte de Dezvoltare Durabilă(DD).pentru următorii 15 ani,acoperind domenii de importanță critică pentru umanitate si Planetă:oamenii,planeta,prosperitatea,pacea si parteneriatul.<br /> În vederea promovării și susținerii acestei inițiative,în perioada 18-22.09.2017,am organizat la nivelul unitatii de invatamant lectii ce au vizat aceste obiective mondiale de mediu si am propus continuarea derulării acestui proiect de educație ecologică, “ Școala mea, comunitatea mea, țara mea “,initiat si coordonat de catre Sc.116 din anul,2001.<br /> “Copiii sunt un public important pentru educația ecologică, deoarece ei sunt gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor, iar în unele cazuri, chiar pot influența radical atitudinile părințilorși ale altor membri ai comunității față de problemele ecologice. Este important să menționăm și faptul că experiențele din copilărie asigură fundamentul pe care se bazează toate cunoștintele acumulate ulterior, preocuparea oamenilor pentru mediu fiind mult influențată de experiențele pozitive acumulate în copilarie.<br /> <br /> Exemplele de bune practici realizate cu elevii din aceste instituții, materializate în premii obținute la concursurile școlare la nivel local, municipal și național, reflectă disponibilitatea lor și a cadrelor didactice de a se implica și contribui la formarea unei atitudini pozitive față de mediu: <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- Cadre didactice, elevi și părinți de la Școala Gimnazială Nr.116, Școala Gimnazială Nr.117,<br /> -Școala Gimnazială ”Voievod Neagoe Basarab” București care doresc promovarea valorilor ecologice și schimbarea atitudinii față de mediu<br /> <br /> C.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;<br /> - reprezentanți ai comunității locale<br /> - Consiliul Școlar al Elevilor din aceste școli<br /> -reprezentanții comitetelor de părinți din școlile participante la proiect<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

elevii pot constitui factori de modificare ai atitudinilor/ comportamentelor adulților îndrumați de educatori bine pregătiți ce sunt adevărații agenți ai schimbării.<br /> Plantam<br /> Adoptam un ecosistem,Parcul de langa scoala<br /> actv.ecologice 1/saptamana<br /> distribuim pliante<br /> RECICLAM-n primul rand vrem sa va multumim si sa va felicitam pentru implicarea in proiectul “Scoala Ecoterrienilor”.<br /> <br /> Ca urmare a predarii a 704.3 kg DEEE si a 21.2 kg DBA ati castigat un voucher .......<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contributie non financiara,am implicat parintii in sustinerea financiara a proiectului si suma primita prin Voucherul primit urmare a strangerii de deseuri.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Scoala Gimnaziala,Nr.116,sector 3