GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Și tu poți…fii verde!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2015 | Instituții publice
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Instutitii publice”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> Și tu poți...fii verde!<br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI<br /> http://www.prefecturabucuresti.ro/?d=institutie&p=proiecte_programe_parteneriate<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> Desi am inceput in 2009 acest proiect, pentru Gala inscriem activitatea din 2014 pana in prezent.<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> 1. Asigurarea conservării energiei și a resurselor și gestiunea deșeurilor<br /> 2. creșterea gradului de conștientizare, educare și implicare<br /> 3. respectarea legislației în domeniu<br /> 4. participare și parteneriate<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> Încă înainte de apariția cadrului legislativ care reglementează activitatea de protecție a mediului și colectare a deșeurilor în instituțiile publice, instituția prefectului municipiului bucurești a decis să se implice în asigurarea unui mediu mai curat, mai sănătos, pentru generațiile viitoare. în 2009 s-a adoptat prima strategie de mediu a instituției, prin care s-au stabilit direcțiile de acțiune până în 2013 și s-a constituit o comisie formată din funcționari publici, personal contractual și polițiști, reprezentanți ai tuturor compartimentelor instituției, cu atribuții în aplicarea și monitorizarea strategiei. Anual, s-au adoptat și implementat planuri de măsuri în domeniul protecției mediului. având în vedere specificul instituției (ordonator terțiar de credite, nu dispune de un sediu în proprietate sau administrare), schimbările din mediul extern (criza economică și restricțiile bugetare și de personal impuse), precum și cadrul legislativ (deși instituția contribuie la bugetul de stat, nu poate beneficia de niciun procent din sumele colectate și virate), bugetarea activităților de mediu s-a realizat prin parteneriatele încheiate cu ONg-uri, societăți comerciale, alte instituții publice și din fonduri proprii (contribuții benevole ale personalului). sub sloganul "și tu poți, fii verde!", s-a început activitatea de colectare selectivă a deșeurilor (inițial doar hârtie și carton, ulterior și plastic, metal, sticlă), în paralel cu o campanie de conștientizare și informare derulată intern și extern, pentru personalul propriu și pentru cetățenii capitalei. De asemenea, s-a decis ca în fiecare an comisia de protecție a mediului și ecologie să organizeze evenimente proprii (conferință privind achizițiile verzi, plantări, expoziții de obiecte, sărbătorirea unor date din calendarul ecologic). pentru motivarea personalului, se organizează concursul "eco-funcționarul anului", prin care se asigură recunoașterea și recompensarea implicării angajaților în activitățile de protecție a mediului și reciclare. În buletinul informativ lunar al instituției (disponibil pe site-ul instituției, la registratură și la biblioteca națională) s-a creat o secțiune, "eco-prefectura", prin care se asigură informarea cetățenilor/personalului atât asupra problematicii mediului cât și asupra activităților realizate de către instituție.<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> - personalul instituției (aprox. 250 persoane, incluzând personalul celor două servicii publice comunitare)<br /> - cetățenii capitalei<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br /> Numai în perioada mai-octombrie 2015 au fost colectate selectiv și predate în vederea reciclării:<br /> - 18.466 kg deșeuri de aluminiu (contribuție la bugetul de stat: 25.000 euro);<br /> - 1968 kg deșeuri de hârtie și carton;<br /> - 36 kg plastic și 3 kg metal.<br /> strategia de mediu 2014-2019 - și planuri anuale de acțiuni<br /> expoziție de obiecte realizate din deșeuri<br /> concursul continuă<br /> implicare în programe mondiale de educație pentru mediu<br /> parteneriate (cf. prezentării atașate)<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> Din bugetul instituției s-au cumpărat câteva recipiente din plastic, pentru colectarea selectivă a deșeurilor. personalul instituției a contribuit cu fonduri, timp, idei și suflet.<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Instituția Prefectului Municipiului București<br /> Website<br /> http://www.prefecturabucuresti.ro/index.php<br /> DENUMIRE PARTENERI<br /> ANPCPPRS, ViitorPlus, Viitorul in Zori, Officegreen, Camicomexim, Ecollect, CCDG, Mediaorg

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: