GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

TAXA ZERO – Colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6 al Municipiului București

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Septembrie 2017 – prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul principal al implementării Programului TAXA ZERO vizează reducerea impactului negativ al deșeurilor asupra mediului și a sănătății populației.<br /> I. Obiectivele cantitative ale proiectului:<br /> Faza 1 - 25% dintre asociațiile de locatari să intre în proiect.<br /> Faza 2 - 30% din cantitatea totală de deșeuri generată de asociațiile de locatari înscrise în program să fie predată separat.<br /> Faza 3 - 100% dintre asociațiile de locatari să intre in proiect.<br /> Faza 4 - 60% din cantitatea totală de deșeuri generată de utilizatori să fie valorificată/reciclată.<br /> II. Obiectivele calitative ale proiectului:<br /> 100% dintre utilizatori să fie informați despre colectarea separată.<br /> Un grad redus de contaminare (amestecare cu alte deșeuri) a deșeurilor reciclabile colectate separat.

DESCRIERE PROIECT:

Administrația Sectorului 6 derulează programe ample de colectare separată a deșeurilor și de implicare a locuitorilor în strategia de reciclare.<br /> Pentru societățile moderne, gestionarea deșeurilor devine din ce în ce mai importantă, cu fiecare zi. Materialele rezultate din activitățile uzuale pot reprezenta o importantă resursă valorificabilă sau un risc asupra sănătății oamenilor, mediului și aspectului unui habitat. În Sectorul 6 al Municipiului București, autoritatea publică locală pune accent pe măsuri specifice, prin care managementul deșeurilor să se efectueze în mod controlat, organizat și eficient pentru toate părțile implicate.<br /> În acest sens, începând cu luna septembrie 2017, a fost aprobat în Consiliul Local al Sectorului 6 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului București (HCL Sector 6 nr. 236/28.09.2017), care stabilește modalitatea de lucru dintre administrația locală, operatorul de salubrizare autorizat și beneficiarii (cetățenii și asociațiile de proprietari), ținând cont de prevederile naționale și europene privind impactul activităților asupra mediului și prevenirea poluării, cu scopul de a trăi într-o comunitate curată, verde.<br /> Noțiunea de colectare separată, așa cum este specificată în Regulament, se referă la: colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat, în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora.<br /> În cadrul asociațiilor de proprietari, colectarea se realizează, momentan, pe două fracții: umedă (deșeuri biodegradabile) și uscată (hârtie și carton, sticle, plastice și metale), iar materialele din fracția uscată sunt prelucrate într-o stație modernă de sortare de la marginea sectorului. <br /> Soluția implementată de echipa primarului Gabriel Mutu, în colaborare cu operatorul de salubritate autorizat, este una apreciată de comunitate: dacă depășesc pragul de 50% deșeuri reciclabile, colectate corespunzător, locatarii beneficiază de taxă zero la factura de gunoi. <br /> Autoritatea locală a Sectorului 6 și-a propus să susțină un ritm accelerat de colectare separată, atât în cadrul Programului “Taxa Zero”, cât și prin colectare stradală. Astfel, în cartierele sectorului au fost înființate 12 spații special amenajate pentru colectarea separată a deșeurilor, măsură implementată cu scopul creșterii gradului de reciclare și a cantităților de deșeuri colectate separat. Aici există și containere speciale, dedicate colectării de haine, încălțăminte și jucării.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă este reprezentat de cele aproximativ 2000 de asociații de proprietari existente în sector. În prezent, 650 dintre acestea sunt înscrise în programul Taxa Zero.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Sectorul 6 a reușit să atingă țintele de reciclare impuse de Uniunea Europeană.<br /> Rezultate cantitative: <br /> Faza 1 - 25% dintre asociațiile de locatari să intre în proiect: Fază atinsă. <br /> Faza 2 - 30% din cantitatea totală de deșeuri să fie predată separat: Fază atinsă.<br /> Faza 3 - 100% dintre asociațiile de locatari să intre în proiect.<br /> Faza 4 - 60% din cantitatea totală de deșeuri să fie valorificată.<br /> Rezultate calitative: 100% dintre utilizatori să fie informați despre colectarea separată.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Planificarea și activitățile proiectului sunt prezentate printr-o campanie continuă de conșientizare, informare, motivare și contractare. Atât autoritatea publică locală, cât și operatorul de salubritate susțin campania de prezentare a măsurilor prin care deșeurile pot fi colectate separat. O puternică mediatizare, în special în mediul online, asigură transparența programului și utilizarea eficientă a resurselor - fiind vorba de vizibilitate maximă a programului la nivel local și costuri minime.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București