GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Tezaur ECOlogic

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB: https://educatiafnonf.wordpress.com/category/proiect-tezaur-ecologic/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 septembrie 2018 -1 septembrie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Implicarea a 210 unități școlare cu personalitate juridică din județul Suceava în programe și proiecte internaționale, naționale, regionale și locale de educație pentru mediu<br /> 2.Desfășurarea în șase zone geografice ale județului a cel puțin o activitate de restaurare ecologică prin plantări, acțiuni de ecologizare prin implicare activă în acțiuni de voluntariat<br /> 3.Valorizarea rezultatelor obținute în programele și proiectele de educație pentru mediu în revista anuală de educație pentru mediu ECO-ul.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul „Tezaur ECOlogic” este inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava,sub egida „Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”, se desfășoară în parteneriat cu Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, Agenția de Protecție a Mediului Suceava, cu sprijinul Ocolurilor Silvice, a ong-urilor locale și a organizațiilor coordonatoare ale proiectelor internaționale, naționale, regionale, județene, locale.<br /> Proiectul are scopul de a promova educația pentru mediu prin activități de voluntariat în comunitățile educaționale pentru a forma o atitudine responsabilă față de natură.<br /> Proiectul se desfășoară pe parcursul a 12 luni cu participarea a 210 școli cu personalitate juridică din județul Suceava, în proiecte internaționale: Eco-Școala, Să învățăm despre pădure, Tineri reporteri pentru mediu; proiecte naționale: Creează-ți mediul, Concursul de proiecte de mediu, Tineri în pădurile Europei; proiecte inițiate de unitățile școlare din județ: O lume mai curată, o lume mai bună, Micii inventatori eco, Biodiversity, Dumbrava minunată – orientare sportivă; campanii de plantare de puieți, inițiate de inspectoratul școlar: Copacul tău pentru pământul nostru, Dăruiește un copac Pământului sau de unitățile școlare: Plantăm azi pentru oxigenul de mâine, Verde pentru Planeta albastră, Hai să înverzim orașul.<br /> Proiectul s-a desfășuratpe trei direcții:<br /> a.programe și proiecte de educație pentru mediu<br /> b.campanii de folosire eficientă a resurselor, acțiuni de plantare<br /> c.acțiuni de valorizare a rezultatelor proiectelor. <br /> Proiectul a implicat 100 000 de elevi din 98 de comunități din județul Suceava.<br /> Prin educație, activități școlare și extraşcolare, activităţi cultural–artistice, literare sau plastice, activități sportive sau ştiinţifice, comunitățile școlare, sprijiniți de familie și comunitate, au răspuns problemelor de mediu identificate „Gândim global, dar acționăm local”. <br /> Proiectele educative desfășurate au contribuit la dobândirea competențelor necesare explorării mediului înconjurător, de a acționa în folosul naturii, de a participa la activităţile de protejare a mediului într-o exersare constantă a responsabilității față de natură.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

-50 000 de copii și elevi din județul Suceava<br /> -3000 de cadre didactice<br /> -98 de comunități din județul Suceava<br /> -20 000 de părinți<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

210 școli, 100 000 de copii și elevi implicați în proiecte de educație pentru mediu<br /> 127 proiecte Să învățăm despre pădure și 52 de școli în Eco-Școala<br /> 60 cu Steagul Verde<br /> 98 comunități implicate în campanii de reciclare<br /> Campania Copacul tău pentru Pământul nostrum<br /> 20 de acțiuni de plantare<br /> Revistă anuală de educație pentru mediu<br /> Abilități de viață și atitudine civică față de mediu<br /> Apartenența la o familie a voluntarilor în educația pentru mediu<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse financiare - contribuții ale comunităților locale pentru campaniile de plantare<br /> Bugetele alocate de unitățile școlare pentru activități din cadrul proiectelor desfășurare<br /> 7000 lei – editarea revistei ECO-ul<br /> Material săditor - Direcția Silvică Suceava, Ocolul Silvic Moldovița, Vama, Pătrăuți, Todirești<br /> Echipamentele au fost puse la dispoziție de Ocolul Silvic Moldovița, Vama, Pătrăuți, Todirești<br /> Activități de voluntariat<br /> Parteneri: Centrul Carpato Danubian de Geoecologie<br /> Agenția de Protecție a Mediului Suceava<br /> Ocolul Silvic Moldovița, Pătrăuți,Vama,Todirești<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Inspectoratul Școlar Județean Suceava