GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

’Viitorul planetei începe cu noi! – TÂRGOVIȘTE

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.bucaloiublogspot.com
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 07.04-27.10.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-Creşterea gradului de educare, informare şi responsabilizare în vederea adoptării unui comportament ecologic în sensul protejării,conservării şi ocrotirii mediului înconjurător în vederea păstrării sănătăţii;<br /> -implicarea elevilor în procesul de confecţionare a unor articole de vestimentaţie din materiale reutilizabile;<br /> -dezvoltarea unor abilităţi, aptitudini în confecționarea unor articole de vestimentaţie;<br /> -realizarea unor produse finite, utilizabile;<br /> -promovarea exemplelor de bună practică implementate<br /> -dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică;<br /> -dezvoltarea comunicării şi a cooperării între elevi în scopul realizării şi promovării produselor finite realizate;<br /> -conştientizarea membrilor comunităţii cu privire la efectele negative ale poluanţilor asupra vieţii;<br /> -formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat; <br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul îşi propune conștientizarea necesitatii protejării componentelor mediului înconjurător și implicarea activă și responsabilă a unui număr cat mai mare de elevi si a cadre didactice în acțiuni concrete de protejare și ocrotire a mediului. Proiectul promovează simţul civic şi responsabil, implicarea activă în problemele comunităţii şi ajutorul dat de tineri în găsirea unor soluţii concrete, eficiente la o problemă reală şi stringentă. Activitatile proiectului s-au desfasurat sub motto-ul „Avem nevoie de o modalitate de gândire substanţial diferită, pentru ca omenirea să supravieţuiască” si au constat in :<br /> -Activitatea Mâini dibace-scopul fiind formarea unor comportamente ecologice prin organizarea unui atelier de confecţionare a unor articole de vestimentaţie din materiale reutilizabile-26 de elevi ai şcolii 3 cadre didactice şi a fost mediatizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa<br /> -Organizarea unui simpozion judeţean de educaţie ecologică destinat cadrelor didactice, scopul- valorizarea şi valorificarea unor exemple de bună practică de către cadrele didactice în vederea adoptării unor strategii didactice adecvate, astfel încât elevii să fie implicaţi în acţiuni concrete de protejare a mediului şi de găsire a unor măsuri alternative în vederea revigorării naturiiau participat 40 de cadre didactice din 10 şcoli din judeţ, 4 scoli din alte judete.-Organizarea unui concurs interjudeţean de educaţie ecologică destinat elevilor, scopul activităţii fiind formarea unor comportamente ecologice, implicarea unui număr cât mai mare de elevi în acţiunile de protejare a mediului, în cunoaşterea principalelor probleme globale ale mediului, în iniţierea unor măsuri alternative în vederea revigorării naturii-104 elevi de la 14 şcoli din judeţ.<br /> -Desfăşurarea a trei acţiuni de ecologizare a curţii şcolii, a şanţului cetăţii-76 de elevi ai liceului şi 6 cadre didactice-Construirea şi amplasarea de căsuţe pentru păsări (5 piese) în curtea şcolii-participanti 22 de elevi din liceu a trei cadre didactice.- Implementarea unui sistem de reciclare selectivă în școală (amenajarea unor cutii separate pentru colectarea diferențiată (o cutie pentru plastic și una pentru hârtie la fiecare etaj al școlii) cu scopul dezvoltării grijii faţă de mediu. -Desfăşurarea a trei acţiuni de reciclare de hârtie, carton, plastic.420 de elevi ai liceului-.Organizarea a două sesiuni de informare şi educare a elevilor privind necesitatea utilizării raţionale a resurselor planetei-participanti 48 de elevi ai claselor IX-XI.-Organizarea unei expoziţii de desen şi fotografie realizată pe tema necesităţii protejării mediului înconjurător, a consecinţelor poluării asupra mediului si a sănătăţii noastre, lucrările fiind realizate de 43 de elevi ai şcolii.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii claselor IX-XII din Liceul Spiru Haret 420 de elevi şi 50 de profesori si 80 elevi din 10 institutii de învăţământ din judet si din 4 licee din judetele Timis, Bihor, Dolj si Iasi.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

420 de elevi din liceu80 de elevi din 13 şcoli generale/licee implicati cadovada a sprijinul efectiventuziasmul20 de postere,43 de desene/fotografii87 prezentări Power-Point fluturaşe 5 căsuţe pentru păsări6 panouri materialeinformative/sfaturi verzi două sesiuni de formare şi informare a celorlalţi elevi despre necesitateautilizării raţionale aresurselor planetei seturi de soluţii alternative 60 de articole de vestimentaţieobiecte eco20 de saci cu deseuri<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Echipa, voluntarii au realizat obiectele din materiale refolosibile materialele publicitare necesare promovării simpozionului concursului judeţean au conceput formatul afişelor a celorlalte materiale de informare expoziţia de desene şi fotografii.Liceul prin Asociaţia de Părinţi a asigurat logistica necesară resursele financiare necesare derulării simpozionului şi concursului judeţean( mape, premii, diploma, consumabile, afişe, programe, protocol, saci menajeri, manusi de unica folosinta).<br /> De asemenea, demn de remarcat este şi sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa în mediatizarea şi derularea activităţilor „Mâini dibace” şi a simpozionului şi concursului interjudeţean de educaţie ecologică ”Viitoul planetei inceepe cu noi !”, dar şi al Bibliotecii Naţionale a României care ne-a acordat tot sprijinul în obţinerea avizelor necesare apariţiei revistei simpozionului şi concursului judeţean de educaţie ecologică ”Viitoul planetei inceepe cu noi !” <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Liceul Tehnologic “Spiru Haret” Târgovişte