GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

3REUSE – CREATIVE USE OF WASTE FOR A CIRCULAR ECONOMY

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.ircem.ro/cios_implementeaza_proiectul_3reuse/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.09.2018-31.03.2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Institutul pe care îl reprezentăm încearcă prin orice acțiune pe care o demarează să combată ideea pe care ne-au inițiat-o cercetătorii, aceea că dacă se va continua în ritmul acesta cu consumarea resurselor, în anul 2050 vom avea nevoie de resursele a două planete jumate pentru a acoperi cererea pieței. Aceste vești ne impactează pe toți și nu ne rămâne decât să facem tot posibilul pentru a stopa acesta lucruri. Și pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi iar mai apoi și prin educarea altora, prin intermediul acestui proiect ne-am propus următoarele obiective:<br /> 1.Promovarea educației și a acțiunilor antreprenoriale de economie circulară.<br /> 2.Susținerea inițiativelor tinerilor care vor să aducă pe piață noi bunuri și servicii bazate pe principiile economiei circulare.<br /> 3.Mobilizarea într-o platformă de dialog comună a părților interesate.

DESCRIERE PROIECT:

Până în zilele noastre, economia a funcționat, în principal, pe modelul economiei liniare, model prin care fiecare produs are o durată de viaţă limitată. În contextul actual, al diminuării resurselor neregenerabile disponibile, economia liniară, bazată exclusiv pe utilizarea resurselor, nu mai reprezintă o opţiune viabilă pe termen lung şi nici măcar pe termen mediu şi, în cazul unora dintre resurse, nici pe termen scurt.Toate aceste idei stau la baza proiectului 3 REUSE. Nu ne-am dorit să ne limităm doar la România, motiv pentru care am vrut să colaborăm cu participanți din mai multe țări partenere pentru a ne asigura că sunt furnizate mai departe cunoștințele pe care noi le deținem în ceea ce privește economia circulară.Totodată, pentru că știm cât de necesar este ca informația să nu rămână numai în mediul urban cum ar fi mai facil, ci să meargă mai departe și în mediul rural iar schimbările să aiba loc și acolo, am ales ca loc de desfășurare a proiectului o comună de lângă Cluj-Napoca, respectiv Mihai Viteazu. Aici am întâlnit o comunitate deschisă, un mediu propice pentru a ajunge să avem și rezultate palpabile, precum un loc de joacă de copii stilizat prin materiale reciclate, reutilizate şi recondiționate. Ca dovadă a educării atât a tinerilor participanți cât și a comunității din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, este faptul că am avut localnici care au participat la această activitate cu deșeuri chiar din propriile gospodării.Mai concret, scopul acestui proiect a fost responsabilizarea tinerilor pentru a folosi noi metode de utilizare a deşeurilor din perspectiva economiei circulare, contribuind astfel la reducerea impactului negativ a acțiunilor noastre asupra mediului prin reciclare, reutilizare, reducere, recondiționare și protejarea mediului înconjurător.Pentru atingerea obiectivelor stabilite am realizat o serie de acțiuni precum: Organizarea de 5 workshop-uri unde s-au folosit materiale plastice, lemn, textile, practici de Zero Waste Living privind reducerea risipei alimentare, datorită trainerilor, tinerii participanți au învăţat să reconstruiască obiecte folositoare în vederea protejării mediului înconjurător din diverse materiale care sunt considerate deșeuri conform sistemului de producție, am organizat o expoziţie cu materialele realizate în cadrul evenimentului, am realizat 3 vizite de lucru pentru observarea de bune practici arătându-le tinerilor Salina Turda privind buna gestionare a zonelor rurale şi staţiile SIGUREC ca bun model pe parte de colectare selectivă a deşeurilor şi modele dse rea gestionare, prin prezentarea groapei de gunoi de la Pata Rât și nu în ultimul rând, o altă acțiune de care am mai menționat stilizarea locului de joacă din Sat Cheia, Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj din materiale reciclate, reutilizate şi recondiționate.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

30 de tineri, cu vârste între 18 și 30 de ani, din România, Bulgaria, Macedonia, Italia și Belgia.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Educarea tinerilor în asentimentul economiei circulare, responsabilizând-i pe aceștia și totodată cultivându-le spiritul eco-antreprenorial și stilizarea locului de joacă pentru copii din localitatea Cheia, comuna Mihai Viteazu.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul proiectului a fost în valoare de 21700 EURO.<br /> Au fost implicate 60 persoane în partea de suport tehnic.<br /> Proiectul a fost diseminat la peste 9000 de tineri atât din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, dar și alte universități din țările partenere, iar preselecția făcându-se din rândul acelora, anexând scrisori de motivare din partea celor care au participat la selecție.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”