GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Banca de EcoInvestiții în Educație – DEVA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: aprilie - septembrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Realizarea unei baze de materiale vegetale şi geologice, reunite sub denumirea de Tezaurul Băncii de Ecoinvestiţii în Educaţie, în care să se regăsească diverse seminţe de plante şi flori, mostre de roci locale şi materiale educaţionale destinate elevilor din Ţara Haţegului, comunităţii locale şi vizitatorilor; <br /> <br /> Pilotarea a trei programe educaţionale pe cicluri de învăţământ (primar, gimnazial şi liceu) în urma cărora să rezulte activităţi şi kituri educaţionale ce vor putea fi folosite ulterior în alte activităţi experimentale destinate elevilor;<br /> <br /> Diseminarea informațiilor obținute în proiect prin intermediul unei rețele de socializare, a unui pliant în 500 de exemplare, a unui spot video precum şi în cadrul evenimentelor și activităților educaționale din Rețeaua EduGeoparc.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul s-a desfășurat în orașul Hațeg, str. Libertății, nr. 9A, pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului - Geoparc Internațional UNESCO și și-a propus continuarea şi dezvoltarea activităţilor realizate anul trecut în proiectul „Grădina aromată a timpului”, câştigător al premiului „Spaţii Verzi” 2015. Spațiul amenajat este aferent imobilului în care se află sediul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului. În 2015 am amenajat grădina imobilului drept un spaţiu educaţional ce include „Aleea timpului” cu roci reprezentative pentru Ţara Haţegului, o zonă cu plante aromatice şi „Grădina bunicii” , o grădină experimentală de legume. Cele trei zone sunt interpretate şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Anul acesta, în cadrul proiectului “Banca de EcoInvestiții în Educație”, am pus în valoare materialele educaţionale, rocile colectate şi seminţele de plante obţinute în toamna anului trecut în proiectul „Grădina aromată a timpului”. Toate acestea constituie patrimoniul iniţial al Băncii, depozitat în „Tezaurul Băncii de EcoInvestiţii în Educaţie”, care a fost construit sub forma unei expoziții. El este amplasat într-un spațiu accesibil atât elevilor, pentru activități educaționale, cât şi vizitatorilor și crează o legătură între interior şi exterior. În același timp, am gândit o temă pentru fiecare an în “Grădina aromată a timpului”, iar pentru acest an, tema propusă a fost “Roşia românească”. În cadrul acestei teme, am înfiinţat o cultură cu aproximatix 20 de soiuri diferite de roșii, achiziţionate de la un cultivator în sistem tradiţional, fiecare cu alte caracteristici de aspect, culoare şi gust (roşii, galbene, verzi, purpurii, cutate, netede, dulci, acrişoare, mari, mici, etc). Astfel constituită, grădina a avut un mare impact vizual şi educaţional. Ne-am dorit să realizăm mai mult decât o grădină de zarzavaturi, un simplu stoc de seminţe şi roci sau o bibliotecă de materiale educaţionale. Am realizat un proiect care investeşte pe termen lung în educaţia ecologică, punând laolaltă diverse tipuri de resurse şi activităţi. Spre exemplu, atelierele realizate cu voluntarii din cadrul proiectului au fost completate cu pilotarea unui set de activităţi didactice pe cele trei cicluri de învăţământ (primar, gimnazial, liceal) care să fie aplicate în Reţeaua EduGeoparc, în cadrul ofertei educaţionale a Geoparcului. Am realizat și un set de 10 kituri educaționale confecționate sub forma de cutii hand-made din lemn care cuprind instrumente de observaţie şi însemnări, cutiuţe transparente cu seminţe din grădină, fragmente de roci şi câte un exemplar din publicaţiile educaţionale: „Descoperă Grădina bunicii”, „Reţete din Grădina aromată a timpului”, „Cornel Granit şi prietenii săi – Povestea pietrelor de pe Aleea Timpului”.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

100 de elevi şi şase cadre didactice de la trei şcoli pilot în cadrul proiectului; <br /> 10 membri ai organizaţiei aplicante şi ai partenerilor, membri ai echipelor Voluntari pentru Geoparc şi ai cluburilor Exploratorii din Hațeg.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Nr. participanți la activităţi: 255<br /> Nr. voluntari în activități: 30<br /> Nr. activități de educație ecologică: 9<br /> Nr. flori plantate: 300 (incluzând răsadurile de roșii, legume și plante aromatice)<br /> Suprafaţa amenajată 440 m2 în exterior, 20 m2 în interior<br /> Nr. kituri educaționale: 10<br /> Nr. apariţii în mass-media: 101<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul “Banca de EcoInvestiții în Educație” a beneficiat de finanțare în cadrul Programului Spații Verzi, componenta Spații Verzi Urbane, derulat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România. Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 11.105 lei, din care 8.835 lei contribuția finanțatorilor și 2.270 lei cofinanțarea organizației aplicante.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală