GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

BOTANICA DISTRACTIVA – GALAȚI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: www.crd2020.info
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 15 aprilie 2016 - 20 septembrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul proiectului a fost crearea unui spațiu verde public cu caracter tematic, numit BOTANICA DISTRACTIVĂ cu o suprafață de 450 mp în incinta Grădinii Botanice pentru activități non-formale, alei de acces, 15 alveole cu plante haioase cu denumiri de animale, spațiu de relaxare, spațiu de discuții sub forma unui copac stilizat, 16 plăci informare simbioză botanică și zoologie, 1 banner impresii, transmisie video live pe site-ul organizatiei, ghivece didactice; un program permanent de educație ecologică BOTANICA DISTRACTIVĂ pentru descoperirea și cunoașterea plantelor autohtone cu similitudini cu elemente din lumea animală, reconstruirea relației comunitate – patrimoniu natural local și promovarea unui comportament responsabil cu mediul.

DESCRIERE PROIECT:

BOTANICA DISTRACTIVĂ ca spațiu verde urban cu acces public este o arie funcțională cu caracter tematic situată în incinta Grădinii Botanice din municipiul Galați ce cuprinde o suprafață totală de 18 hectare.. Grădina Botanică și sectoarele acesteia (inclusiv Grădina Senzorială şi La Zăvoi) este un spațiu public de mare interes din județul Galați unde se derulează foarte multe activități educative cu caracter aplicativ, fiecare sector al acestora dezvoltând programe distincte de educație cu caracter permanent. Crearea unui nou spațiu verde cu caracter tematic aduce plus valoare grădinii botanice în ansamblul său, prin introducerea unui nou program de educație ecologică ce își propune recunoașterea elementelor de identitate naturală locală, plante autohtone cu denumiri populare ce face conexiunea între lumea animală și cea a florilor. Formatul spațiului, metodologia activității au fost concepute pentru a stimula interesul copiilor pentru cunoașterea naturii, prin intermediul conexiunii interdisciplinare între cele două științe: botanica și zoologia. Se urmărește astfel încurajarea copiilor de a participa la activități non-formale desfasurate într-un cadru natural oferit de Gradina Botanică, descoperirea și cunoașterea câtorva specii de “plante haioase”, ale căror denumiri populare provin de la asemănarea lor cu părțile corpului unui animal și familiarizarea lor cu acestea prin contact direct cu planta vie; stimularea imaginației și a gândirii comparative și fixarea cunoștințelor prin joc. Pe parcursul derulării activităților în cadrul Grădinii Senzoriale și în spațiul dedicat plantelor acvatice ZĂVOI, s-a observat că tinerii și copiii nu cunosc denumirile de plante autohtone comune și de multe ori s-a spus experților și voluntarilor că plantele aromatice cresc direct în plicul din magazin sau că acestea nu sunt plante ci sunt prafuri obținute în mod sintetic Astfel, în timp, plantele autohtone, haioase sau nu, prin denumirile lor populare devin simple concepte sau povești curioase ce pot fi descrise doar în cărți de specialitate. Proiectul dorește să aducă în atenția publicului aceste plante autohtone, cu denumirile lor populare și, pentru a realiza un format creativ și atractiv pentru copii, s-a optat pentru plantele autohtone ce conțin denumiri de animale datorate asemănării acestora cu elemente fiziologice animale. Formatul și conceptul funcțional al spațiului exterior ales va permite derularea acestui program de educație atractiv pentru un spectru larg de vizitatori, încurajându-se descoperirea și cunoașterea și pe parcursului unei simple vizite (panou didactic, panou jurnal impresii, plăcuțe de semnalizare, ghivece didactice). Scopul general al realizării acestui concept de spațiu urban tematic este reconstruirea relației comunitate – natură prin intermediul plantelor autohtone cu denumiri populare.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

30 elevi voluntari implicați activ în amenajarea spațiului; 200 copii din judeţul Galați care au participat la activitățile de educație ecologică, 100 persoane însoțitoare; aprox. 25.000 vizitatori estimați pentru 2 luni (raportat la nr. de vizitatori înregistrat în anul 2015 pentru aceeași perioadă calendaristică); populația municipiului Galați care vor avea acces la transmisia web live din spațiul nou amenajat

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

450 mp spatiu verde thematic creat pentru activități nonformale, alee acces, 1pergolă vie, 16 plăci informare simbioză botanică /zoologie, 1 panou impresii, 137 voluntari implicati in amenajare, 10 activităţi de ed.ecologică unde au participat 223 copii, un concurs international Smiling Stone, o actiune Tresure Hunting unde au participat 41copii din 6 tări, un punct de transmisie video live pe www.crd2020.info

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Valoarea totala a proiectului, conform Contractului de finantare SV-67-2016 a fost de 11.404,00 lei, compusa din 9.000,00 lei reprezentand finantare nerambursabila (grant) si 2.404,00 lei contributia proprie a solicitantului. Ca urmare a implementarii proiectului, a fost raportata o valoare totala cheltuita de 9.502,80 lei compusa din 7.096,43 grant si 2.406,36 lei contributie proprie a beneficiarului de finantare. In afara de aportul financiar, Asociatia Centrul de Resurse pentru Dezvoltare 2020 a mai contribuit cu aport in natura in valoare totala de 440,00 lei reprezentand produse alimentare pentru voluntari, servicii de telefonie mobila folosite pentru managementul de proiect, materiale didactice si materiale de instruire pentru participantii la activitati.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia CENTRUL DE RESURSE PENTRU DEZVOLTARE 2020