GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

CEL MAI TARE MUNŢOMAN

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: https://chindiajurasicpark.blogspot.ro/2017/08/cel-mai-tare-muntoman-proiect-la-final.html
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 18 iulie - 17 august 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1. Atragerea către activităţi specifice voluntariatului, în domeniul ecologiei și turismului montan specializat, a unui număr de 40 tineri, cu vârsta între 14 şi 35 de ani , proveniți din minim 2 județe, în perioada 18 iulie -13 august 2017.<br /> O2. Oferirea unei oportunităţi de implicare activă în activităţi specifice de voluntariat în domeniul ecologiei și turismului montan specializat, a unui număr de 44 de participanţi dintre care 40 de tineri proveniți din minim 2 județe, în perioada 7-13 august 2017.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul „Cel mai tare munţoman” a avut ca punct de plecare nevoia de participare a tinerilor, proveniți din minim 2 județe, la activităţi specifice voluntariatului în domeniul turismului montan specializat. <br /> Acest lucru l-am putut constata atât în proiectele noastre anterioare din programul „Educaţie prin Turism”, cât şi cu ocazia întâlnirilor cu elevii, în unităţile de învătământ („Marcajele turistice în România”, „Pericole în munţi”).<br /> Faptul că în şcoli nu există în prezent arii curriculare sau materii care să ofere prea multe informaţii sau posibilitatea de a experimenta practic aceste domenii, această nevoie se resimte în special în rândul elevilor de liceu sau a tinerilor din ONG-uri. Acest lucru l-am putut constata și în urma solicitărilor pentru a organiza și susține proiecte specifice voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale. <br /> Printre cauzele care generează problema identificată de noi s-au numărat:<br /> - oferta redusă şi neatractivă privind activităţile educative non-formale în domeniul turismului montan specializat, adresată tinerilor din mediul rural;<br /> - lipsa ori insuficienta informare privind oportunităţile de participare a tinerilor, la activităţi specifive voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale <br /> - nivelul scăzut de implicare a tinerilor la activităţi specifive voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale;<br /> Câteva efecte ale nerezolvării problemei:<br /> - scăderea gradului de educaţie şi formare profesională a tinerilor cu privire la activităţi specifive voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale <br /> - reducerea gradului de participare a tinerilor la activităţi specifive voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale;<br /> - creşterea numărului de evenimente neplăcute sau accidente montane în rândul celor care practică turismul montan;<br /> Scopul proiectului CEL MAI TARE MUNŢOMAN a fost stimularea participării tinerilor, proveniți din minim 2 județe, la activităţi specifice voluntariatului în domeniul turismului montan specializat. <br /> Activitățile care s-au desfășurat în cadrul proiectului au fost:<br /> A.1 Pregătirea proiectului / 18 iulie - 6 august 2017 <br /> A.2 Selectarea beneficiarilor / 18 iulie - 6 august 2017<br /> A.3 Concursul „Cel mai tare munţoman” / 7 - 13 august 2017<br /> A.4 Evaluarea şi diseminarea rezultatelor /14 - 17 august 2016<br /> Concursul „Cel mai tare munţoman” s-a desfăşurat în Munţii Bucegi, cu cazarea participanţilor la Cabana Padina, pe Valea Ialomiței, într-un cadru natural deosebit. Pe parcursul celor şapte zile, beneficiarii grupaţi în echipe de cîte 4 tineri, au fost implicaţi într-un concurs cu cinci probe:<br /> - Inventariere marcaje pe traseele parcurse - 400 puncte <br /> - Remarcare de trasee - 400 puncte<br /> - Ecologizare trasee - 400 puncte<br /> - Căţărare la stâncă şi/sau la panou artificial - 400 puncte<br /> - Rapel şi/sau tiroliană - 400 puncte<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- 4 reprezentanţi ai asociaţiei organizatoare<br /> - 4 reprezentanţi ai organizaţiilor partenere<br /> - 40 de tineri, cu vârsta între 14 şi 35 de ani reprezentând 10 şcoli/ONG-uri din ţară, selectaţi dintre tinerii înscrişi. <br /> Beneficiarii indirecți la proiect au fost: circa 200 de părinți sau prieteni ai celor împlicați în proiect, circa 1000 de turiști sau muncitori aflați în zona montană de desfășurare a proiectului, 10 instituții de învățământ și /sau ONG-uri implicate în proiect.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- 48 participanți <br /> - 44 de beneficiari <br /> - 40 de tineri impicaţi<br /> - 4 lucrători de tineret <br /> - 4 voluntari din partea partenerilor <br /> - 5 probe de concurs <br /> - 3 modalităţi de promovare <br /> - 2 parteneriate încheiate<br /> - 3 marcaje inventariate <br /> - 2 trasee remarcate <br /> - 5 trasee ecologizate <br /> - 85,4% ponderea tinerilor la proiect<br /> - "Foarte bine" aprecierea activităţilor <br /> - 675 lei costul pe participant la tabără, raportat la finanţare<br /> - 29.700 lei cheltuielile totale finanţator pentru proiect<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total al proiectului a fost de 34520 lei, din care 29700 lei (86%) solicitat de la MTS și 4820 lei (14%) contribuția proprie și atrasă.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţia Chindia Jurasic Park