GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

CUIB – Centrul Urban de Inițiative Bune

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: www.incuib.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Decembrie 2013 - prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general: diminuarea impactului negativ asupra mediului a spațiilor de alimentație publică de cel puțin 10 ori mai mult față de spațiile convenționale, prin oferirea unor alternative de consum sustenabile, care corespund unui set prestabilit de criterii, în mod continuu. <br /> Obiectivele secundare: sprijinirea şi promovarea a cel puțin 30 de întreprinderi sociale şi producători locali care răspund criteriilor noastre în ce priveşte producţia, precum consumul redus de energie sau sustenabilitatea, comerțul echitabil, amprenta de carbon, utilitatea, creativitatea şi originalitatea produselor. <br /> -organizarea de cel puțin 20 de evenimente în fiecare an, pentru informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la importanţa consumului responsabil şi a altor teme de interes general legate de dezvoltarea durabilă, precum și punerea la dispoziţie a spaţiului sub formă gratuită pentru membri ai societăţii civile.<br />

DESCRIERE PROIECT:

CUIB este întreprinderea socială a asociației Mai Bine și reprezintă prima afacere socială din România care are ca misiune promovarea teoretică și practică a consumului sustenabil. Oferim membrilor comunității locale și a vizitatorilor posibilitatea de a alege produse care au un impact redus asupra naturii și, totodată, un impact pozitiv în comunitate. <br /> Promovăm astfel responsabilizarea civică prin schimbarea atitudinii de consumator pasiv în „consumactor”, prin conștientizare și informare asupra implicațiilor pe care le au alegerile individuale în actul de consum asupra dezvoltării locale și, deopotrivă, globale.<br /> CUIB este totodată primul proiect de antreprenoriat social din România care funcționează sub forma unui spațiu pluridimensonal care cuprinde un bistro, un magazin și spațiu pentru organizare de evenimente. <br /> Toate produsele din CUIB sunt selectate în funcție de un set de 25 de criterii grupate în cinci categorii: ecologie și ciclul de viață al produsului, etica în afaceri a producătorilor (și, dacă este cazul, distribuitorilor), echitate, utilitate și calitate. <br /> La CUIB servim hrană lentă, fără carne, preparatele fiind gătite în proporție de peste 90% din ingrediente locale și de sezon. Astfel, încurajăm producătorii și economia locală și reducem amprenta de carbon a produselor prin eliminarea distanțelor mari parcurse de anumite produse și a impactului negativ semnificativ cauzat de industria produselor din carne.<br /> CUIB este primul loc din Iași în care toate sortimentele de băuturi calde care nu pot fi produse local (precum ceaiurile versi și negre sau cafeaua) sunt certificate prin eticheta Fairtrade, care garantează un comerț echitabil și plăți corecte pentru producătorii din lumea a treia. De asemenea, în CUIB sunt comercializate numai sortimente de vinuri și de bere produse în România cu capital românesc. <br /> Apa este servită din partea casei și nu există apă îmbuteliată de vânzare în spațiu. În plus, pentru a preveni risipa alimentară, oferim posibilitatea „consumactorilor” de a lua resturile de mâncare, însă doar în ambalaje reutilizabile. Prin astfel de practici ilustrăm cum putem reduce consumul, reutiliza și recicla înrtr-un spațiu de alimentație publică. <br /> Magazinul din interiorul CUIB conține produse de la întreprinderi sociale din România, cu scopul de a promova și sprijini economia solidară. Totdată, spațiul este gazdă pentru evenimente socio-culturale și/sau educaționale, care sunt organizate atât de asociația Mai Bine, cât și de alte organizații cu o viziune și principii similare și/sau complementare. <br /> CUIB își propune astfel să fie un spațiu-manifest, în care integrarea unor obiective sociale, de mediu și economice, cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, să ilustreze interdependența practicilor noastre, care pot avea un impact la nivel individual, comunitar și global.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă al beneficiarilor noștri include persoane tinere şi adulte din mediul urban, precum și vizitatorii Iașului, cu venituri medii. În general, aceste persoane sunt active, care își susțin public preferințele, și care au preocupări care țin de ecologie și protecția mediului, de artă și creativitate, de sănătatea personală şi de calitatea produselor pe care le folosesc.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Am oferit alternative de consum sustenabil pentru 15.000 de clienți și estimăm că am redus cantitatea de deșeuri cu cel puțin 20.000 de ambalaje, am micșorat consumul de resurse cu aproximativ 15 milioane de litri de apă și mii de litri de petrol și am ameliorat amprenta de carbon cu cel puțin 15000 de kg de CO2. Am susținut peste 20 de mici producători și 15 întreprinderi sociale și am organizat peste 40 de evenimente, cu peste 1000 de beneficiari.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Până acum CUIB a fost sprijinit de către Fundația NESsT cu un sprijin financiar de aproximativ 70 000 USD, iar Asociația Mai bine a sprijinit proiectul cu peste 30 000 USD. Proiectul a fost sprijinit de peste 50 de voluntari și inițiatorii și coordonatorii proiectului au prestat sute de ore pro-bono pentru dezvoltarea și asigurarea sustenabilității acestuia.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația Mai Bine