GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

EDUCAŢIE DE PROTECTIA MEDIULUI in Bolintin-Vale si comunitatile din Judetul Giurgiu

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Septembrie 2019 - Iunie 2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Colaborarea dintre Beneficiari şi Asociatia Preocupati de Viitor, sustinuta de parteneri si sponsori, în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare pe parcursul anului şcolar 2019/ 2020- acțiuni și activități de conștientizare a situației protecției mediului,<br /> - gestiunea deșeurilor raportata la nevoile comunității,<br /> - creşterea gradului de constientizare a părinţilor si cadrelor didactice privind necesitatea colectarii selective a deseurilor şi a susţinerii activităţilor de protectia mediului in scoala si in afara acesteia,<br /> - cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor şi atragerea acestora în desfăşurarea de activităţi extraşcolare, cu obiectiv protectia mediului;<br /> - promovarea imaginii instituţiilor locale: şcoală, primărie, operator de colectare deseuri, prin intermediul activităţilor propuse.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Descrierea activităților:<br /> <br /> - Activitățile se vor desfășura cu fiecare clasa, cu participarea tuturor copiilor din clasa respectivă, în prezența cadrului didactic sau suplinitorului;<br /> <br /> - Vom identifica tipurile de deșeuri pe care le producem în mod obișnuit atât în cadrul unității de învățământ, cât și pe spațiul public sau în locuințele private;<br /> <br /> - Vom învăța cum să sortam aceste deșeuri în funcție de materialul din care sunt produse și legislația aplicabilă în momentul de față; vom insista pe colectarea separata a deșeurilor și compactarea acestora pentru utilizarea eficiența a volumului de stocare a deșeurilor;<br /> <br /> - Vor fi discuții deschise pe baza unor întrebări despre mediu: apa, aer, sol – discuții în care vor fi încurajați să se implice toți elevii;<br /> <br /> - Vor fi prezentate imagini cu titlu exemplificativ, cu ajutorul unui video proiector<br /> <br /> - În funcție de vreme și de decizia cadrului didactic, unele acțiuni se pot desfășura în sala de consiliu / în aer liber, în incinta instituției de învățământ sau în spatiile puse la dispoziție de Primărie;<br /> <br /> - Va fi nevoie de implicarea părinților/ tutorilor; de exemplu voi solicita copiilor ca fiecare dintre ei să aducă de acasă câteva deșeuri reciclabile care vor fi sursa de studiu.<br /> <br /> - În funcție de gradul de implicare al parților în acțiunile din scoală dar și acțiunile ce vor urma, se vor organiza tabere tematice pentru a premia cei mai activi copii, cadre didactice și părinți; Selectia se va face printr-o tombola cu extragere electronica a castigatorilor.<br /> <br /> - Elevii care studiază la liceu si cunosc limba engleza la nivel mediu cel puţin, vor avea oportunitatea să participe la schimburi de experiență internaționale finanțate de Comisia Europeană, prin diversele parteneriate intre Asociatia Preocupati de Viitor si alte asociatii de profil in Europa.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul tinta il reprezinta elevii din institutiile:<br /> <br /> • Liceul din Bolintin Vale: 1366 elevi, 51 clase;<br /> <br /> • Scoala generala din Bolintin Vale: 593 copii in clasele 1-4 si 242 copii in clasele 5-8; total 835 copii;<br /> <br /> • Scoala din Malu Spart: 388 elevi, clasele 1-8.<br /> <br /> Total elevi: 2589 <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- S-au utilat spatiile din fiecare institutie cu recipiente necesare colectarii surselor de iluminat, a DEEEurilor mici si B&A <br /> - Se vor colecta DEEE mici si B&A de la fiecare dintre instutiile partenere, grupul tinta fiind incurajat sa faca aceste colecte si dupa terminarea proiectului.<br /> Cantitati estimate: peste 200 KG DEEE si peste 1000 de baterii si acumulatori, toate aduse de elevi.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Materiale, mici cadouri si articole promotionale in valoare de aproximativ 6000 lei + TVA,<br /> Timp necesar - minim 6 luni calendaristice, peste 50 profesionisti, cadre didactice si personal din institutiile de stat.<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia Preocupati de Viitor