GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

GRĂDINA VERDE INMIRESMATĂ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: http://asociatiainventis.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Aprilie - August 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general: Crearea unui spaţiu verde și creșterea nivelului de educație ecologică în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.6 Bistriţa într-o perioadă de 4 luni a fost îndeplinit 100%.<br /> <br /> Obiectivele specifice (Ob.):<br /> Ob. 1. Reabilitarea și amenajarea unui spaţiu verde din curtea Grădiniţei cu P.P. nr.6 Bistriţa într-o perioadă de 4 luni a fost îndeplinit 100%.<br /> Ob. 2 Îmbogăţirea cunoştinţelor de educaţie ecologică la cei 200 de preşcolari inscrişi la Grădiniţa cu P.P. nr.6 Bistriţa într-o perioadă de 4 luni a fost îndeplinit 100%.<br /> Ob. 3 Dezvoltarea unui comportament civic în vederea protejării mediului înconjurător la 200 de copii şi 300 de adulţi într-o perioadă de 4 luni a fost îndeplinit 100%.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul se numește ”Grădina Verde Înmiresmată” și are ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde aflat în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 Bistrița și educația ecologică a preşcolarilor.<br /> Partenerul proiectului este Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Bistrița, o unitate de învăţământ cu 8 grupe de preşcolari înfiinţată în anul 1976.<br /> Beneficiarii direcți al proiectului sunt cei 200 de preșcolari ai grădiniței. <br /> Proiectul se va desfășura în perioada Aprilie – August 2017, timp în care se vor realiza următoarele obiective:<br /> • Reabilitarea și amenajarea parcului din incinta Grădiniței cu Program Prlungit nr. 6 Bistrița.<br /> • Creșterea gradului de educație ecologică a 200 de preșcolari.<br /> • Dezvoltarea unui comportament civic în vederea protejării mediului înconjurător pentru 200 de preșcolari. <br /> • Conștientizarea importanței protecției mediului înconjurător pentru 300 persoane din comunitatea bistrițeană într-o perioadă de 5 luni (Aprilie – August 2017).<br /> Îngrijirea spațiilor verzi amenajate se va realiza prin rotație de către grupele de copii din cadrul grădiniței fiind susținuți de cadrele didactice, persoanele care participă la îngrijirea copiilor și de părinți.<br /> Activitățile de educaţie ecologică vor avea continuitate şi pe parcursul anilor următori, atât în cadrul activităţilor cuprinse în curriculum cât şi prin activități extracurriculare.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cum va arăta curtea Grădiniței cu Program Prlungit nr. 6 Bistrița după amenajare?<br /> <br /> <br /> Proiectul este susținut de firma de formare profesională și consultanță Metodica, agenția de marketing Biz Marketing, Inspectoratul Școlar Județen Bistrița-Năsăud, Instituţia Prefectului judetul Bistriţa-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, Asociaţia Harta Verde România. <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Nr. participanți:<br /> <br /> 350 de preşcolari înscriși la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 Bistriţa<br /> -17 cadre didactice<br /> -12 persoane care participă la îngrijirea copiilor<br /> -10 membri voluntari ai Asociaţiei Inventis<br /> <br /> Beneficiarii indirecţi sunt:<br /> 300 de membrii ai comunităţii bistriţene şi membrii familiilor copiilor<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Nr. participați: 200 de preşcolari înscriși la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 Bistriţa, 17 cadre didactice, 12 persoane care participă la îngrijirea copiilor, 10 membri voluntari,300 de membri ai comunității bistrițene,arbuști planificați pentru plantare: 44 buc. flori pentru plantare: 203 buc. cf. buget detaliat,Suprafața planificată pentru amenajare:200. Nr. copii/preșcolari implicați în activitatea de plantare și amenajare: 200; copii/preșcolari <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Suma aprobată (RON):<br /> 9000 RON<br /> Contributie 2728 lei<br /> Bugetul total al proiectului: 11728 lei

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia Inventis in parteneriat cu GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BISRIŢA