GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Învățăm în aer liber și protejăm mediul! – REȘIȚA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 11.04.2016 - 17.06.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele proiectului<br /> 1. Formarea conştiinţei şi atitudinii ecologice responsabile a copiilor, pǎrinţilor, comunitǎţii locale prin voluntariat, prin crearea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții în domeniul protecției mediului, cu efecte directe și pe termen lung asupra dezvoltării copiilor, prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a biodiversităţii mediului; <br /> 2. Utilizarea durabilǎ a resurselor naturale de cǎtre grădiniță şi comunitatea localǎ folosind mobilier din lemn şi material sǎditor autohton (arbori, arbuşti) și transformarea învǎţǎmântului tradiţional desfǎşurat în spaţii închise într-un învǎţǎmânt creativ în contact direct cu natura.<br /> 3. Creşterea ofertei de activitǎţi de educaţie ecologică nonformală; <br /> 4. Creșterea calității educației și atractivității pentru copii și cadre didactice printr-o infrastructură performantă.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Activitățile cuprinse în proiect s-au derulat integral conform planificării prin implicarea partenerilor.<br /> Infrastructură educațională preșcolară a fost modernizată și adaptată nevoilor anului 2016.<br /> Aprox. 140 copii au schimbate valorile şi modul de viaţǎ în sensul dobândirii respectului faţǎ de naturǎ.<br /> Articolele mass-media scrise, audio-video, on-line au promovat proiectul și Programul Spații verzi ediția 2016 în comunitate, în Regiunea Vest.<br /> Voluntariatul celor aprox. 140 de copii, pǎrinţilor şi personalului grădiniței, membrilor comunității a fost pe toată durata implementării proiectului și va continua.<br /> 200 pliante și 4 afişe publicitare cu informaţii despre proiect, din fondurile şi cu contribuţia partenerilor au fost prezentate și împărțite în comunitate.<br /> Seminar/dezbatere de constientizare pe teme de mediu s-a desfășurat cu participarea parintilor, personalului grădiniței, membrilor comunității.<br /> Ghidul ECO-preșcolarului a fost elaborat și reprezintă un material de bază în educația ecologică, informarea privind dezvoltarea durabilă și voluntariatul ecologic în comunitate. A crescut fondul de carte specifică în grădiniță și gradul de acces la informație al copiilor și cadrelor didactice.<br /> 140 diplome au fost acordate ECO-preșcolarilor din grădiniță cu scopul aprecierii muncii lor și motivării pentru continuitatea activităților ecologice. <br /> Comunitatea locală a fost informată și conștientizată în domeniul protecției mediului, voluntariatului ecologic și dezvoltării durabile.<br /> Resurse materiale au fost folosite rațional, investițiile s-au realizat în spiritul dezvoltării durabile. <br /> Învățământul preșcolar tradițional a fost transformat într-unul creativ, în aer liber care stimulează mișcarea și inteligența. <br /> Deprinderile de îngrijire și protejare a biodiversității mediului au fost însușite de preșcolari.<br /> Calitatea crescută a educației și atractivitatea sporită pentru copii și cadre didactice pentru educație ecologică este evidențiată de preocuparea tuturor de a-și desfășura activițatea în curtea amenajată, în aer liber.<br /> Minim 140 familii au fost informate despre proiect, Programul Spații verzi ediția 2016 și importanța lui.<br /> Expoziţie de lucrări cu tematică ecologică a fost organizată la grădiniţă.<br /> 22 de pomi au fost plantaţi cu triplu rol: lizieră pentru protejare contra noxelor și protecție împotriva poluării fonice, obiect de studiu pentru preşcolari (mini grădină botanică).<br /> Clasă în aer liber a fost amenajată pentru preşcolari și cadre didactice.<br /> 200 mp de spaţiu verde a fost reamenajat rațional și este folosit cu respect pentru natură.<br /> Accesul la informaţie din domeniul ecologiei și dezvoltării durabile a crescut pentru toţi participanţii la implementarea proiectului.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul s-a implementat în Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat din Reșița, județul Caraș-Severin, Regiunea Vest.<br /> La implementarea proiectului au participat - copiii cu familiile lor, personalul grădiniței, comunitatea locală.<br /> Beneficiarii acestui proiect sunt – copiii și familiile lor, personalul grădiniței, comunitatea locală, viitoarele generații de copii.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Nr. participanți 836<br /> Nr. voluntari 40<br /> Nr. arbori 22<br /> Suprafaţa amenajată (mp) 200<br /> Nr. apariţii în mass-media 11<br /> 200 pliante, 4 afişe publicitare despre proiect<br /> O dezbatere pe teme de mediu <br /> Ghidul ECO-preșcolarului în fondul de carte al grădiniței.<br /> 140 diplome acordate ECO-preșcolarilor <br /> O expoziţie cu tematică ecologică.<br /> Populaţia informată despre protecția mediului, voluntariatul ecologic, obiectivele proiectului.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total al proiectului a fost de 11.320 ron, Fundația pentru Parteneriat și Mol România contribuind cu 9.000 ron.<br /> Organizația a contribuit cu suma de 2.320 ron, adică 20,49 % din bugetul total al proiectului. Pentru o implementare în bune condiții și cu rezultate pozitive maxime, partenerii au contribuit cu resurse umane, resursele materiale de care dispun, mijloacele fixe și mobile potrivite. Astfel au fost folosite: autoturisme proprietate personală ale echipei de proiect, instrumente de birotică de la sediile partenerilor, papetărie în funcție de necesități. Efortul tuturor membrilor partenerilor a fost unul susținut și voluntar.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația Euroland Banat