GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Junior Rangerii descopera Geoparcul – MEHEDINȚI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.camena.ro/proiecte/junior-rangerii-descopera-geoparcul.html
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 mai - 30 septembrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele proiectului nostru:<br /> - să derulăm 3 acțiuni distincte de promovare a Zilei Internaționale a Biodiversității pentru un număr de 170 de tineri beneficiari timp de 2 luni;<br /> - să amenajăm în primele 2 luni și jumătate ale proiectului o potecă tematică pe teritoriul Geoparcului Natural „Platoul Mehedinti”<br /> - să derulăm activități de cunoaștere a naturii prin intermediul unei tabere Junior Ranger, pentru 15 participanți, pe o perioadă de 5 luni<br /> - să diseminăm exemplele de bună practică.

DESCRIERE PROIECT:

Asociaţia de Turism Ecologic Camena a derulat în perioada 1 mai – 30 septembrie 2016 proiectul intitulat „Junior Rangerii descoperă Geoparcul”, proiect ce a vizat creşterea gradului de cunoaştere şi apreciere a naturii şi a Ariei Naturale Protejate a Geoparcului Platoul Mehedinţi, de către tinerii din Mehedinţi.<br /> A.T.E. Camena îşi propune prin statut să sprijine implicarea tinerilor în dezvoltarea şi promovarea propriei comunităţi, implicare având ca punct de pornire potenţialul turistic natural al acesteia.<br /> Proiectul a răspuns unei nevoi identificate în timp de organizația noastră și anume o alternativă de educație pentru tineri, în completarea educației tradiționale, prin implicarea în activități în natură. Rezultatele foarte bune obținute în proiecte similare anterioare (2010, 2012, 2013, 2014) împreună cu impactul foarte bun la nivelul comunităților și al tinerilor, determină necesitatea continuării acestor activități tip Junior Ranger și în Geoparc.<br /> Copiii şi tinerii pot fi soluția înțelegerii naturii pentru că ei sunt sinceri, dispuşi să înveţe şi îi pot convinge pe părinți sau profesori, pe adulți în general, le pot arăta cele învăţate şi perpetua la nivelul comunităţii valorile ecologice, bazate pe echilibru, acceptare, gestionarea resurselor, etc.<br /> Tinerii implicati în proiect îşi doresc să înveţe mai multe despre Geoparc, pe care au început deja să îl cunoască cu ocazia diverselor drumeții. Prin participarea în proiect, ei îşi vor completa educaţia de la şcoală cu lucruri practice, concrete (cum sunt exerciţiile de orientare, participarea la amenajarea unei poteci tematice, observarea faunei și florei în mediul natural specific). Se vor dezvolta personal şi se creează premisele de a deveni cetăţeni europeni responsabili, care cunosc şi respectă natura.<br /> <br /> Activităţi derulate in cadrul proiectului<br /> • Întâlnirea echipei de proiect;<br /> • Realizarea achiziţiilor necesare desfăşurării activităţilor<br /> • Promovarea proiectului<br /> • Celebrarea Zilei Internaţionale a Biodiversităţii<br /> • Concursul județean de cunoștiințe ”Să descoperim Geoparcul” <br /> • Amenajarea potecii tematice ”Locuri și tradiții din Isverna” <br /> • Tabăra Junior Ranger <br /> • Realizarea ghidului de bune practici al proiectului<br /> • Diseminarea exemplelor de bună practică<br /> • Evaluarea proiectului<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă este reprezentat de tineri din comunitățile situate pe teritoriul Geoparcului, având vârste între 10 și 18 ani, dimensiunea grupului fiind de circa 5000 de persoane. Dimensiunea grupului țintă de beneficiari este însă de circa 45000 de persoane, respetiv populația din comunitățile amplasate in Geoparc.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-3 acțiuni simultane de promovare a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii<br /> -1 concurs județean dedicat tinerilor din Mehedinți, despre Geoparcul Platoul Mehedinți<br /> -1 tabără tematică „Junior Ranger”<br /> -1 potecă tematică amenajată în Geoparcul ”Platoul Mehedinți”

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total al proiectului a fost de 24939 lei din care 19919 lei contributie finantator (Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania) iar 5020 lei contributie proprie organizatie aplicanta (din care 680 lei contributie financiara si 4340 lei contributie valorizata - in natura).

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia de Turism Ecologic Camena