GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

MILIOANE DE CAPACE – MILIOANE DE ZÂMBETE!

SITE WEB: http://apmsm.anpm.ro; https://www.youtube.com/watch?v=BTnjlScT2ts- film derulare eveniment
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 05.12.2017-05.06.2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Implicarea comunității sătmărene, prin activitate de voluntariat în colectarea și valorificarea capacelor de plastic, ca metodă de bune practici în promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile.

DESCRIERE PROIECT:

”Milioane de capace – Milioane de zâmbete!” proiect inițiat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în parteneriat cu ISJ, Consiliul Județean, Primăria Satu Mare și Asociația LineArt Studio în scopul promovării educației ”copil-adult” în vederea adoptării unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător, precum și a impulsionării colectării selective a deșeurilor reciclabile, pentru atingerea țintei impuse de UE de 50 % până în anul 2020.<br /> Lansarea proiectului a avut loc pe 5 decembrie 2017 cu ocazia zilei mondiale a voluntariatului, s-au înscris un număr de 93 de grădinițe și școli care prin promovarea muncii în echipă și în voluntariat, au colectat în perioada celor 6 luni o cantitate de 2.197.540 capace de plastic cântărind 4,5 tone. Anul 2018 fiind Anul European al Patrimoniului Cultural,fiecare grădiniță cu școala parteneră a realizat din capacele colectate o imagine dintr-o poveste populară pe un panou de 2,50m lungime și 1,25m lățime (3,125mp.).În data de 9 iunie, în cinstea zilei mondiale a mediului, pe stadionul ”Daniel Prodan” din Satu Mare, din cele 49 de panouri astfel concepute s-a realizat cel mai lung panou mozaic de 123m lungime, cu care comunitatea sătmăreană a intrat în Cartea Recordurilor România. Certificatul care atestă intrarea în Cartea Recordurilor România a fost înmânat de către Dl.Viorel Toma - Președinte ANPM, la vernisajul expoziției realizate din cele 49 de panouri în Casa Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare.Pentru efortul depus în realizarea obiectivelor proiectului, primele 10 grădinițe și școli cu cele mai mari cantități de capace colectate pe persoană au beneficiat în perioada 26-30.09.2018 de o tabără gratuită de o zi la Centrul de Recreere ”Kentaur” din Atea. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata printr-un nou proiect de educație ecologică care poartă titlul generic ”Labirintul reciclării”.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Peste 20.000 de voluntari preșcolari și școlari, cadre didactice din cele 93 de grădinițe și școli înscrise în proiect, respectiv prin aceștia părinți, bunici vecini,Corpul Voluntarilor Ecologi de la nivelul APM, ONG-uri de mediu, UAT-urile de care aparțin grădinițele și școlile,Instituții Publice, cetățeni responsabili.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

1.Conștientizarea populației cu privire la colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile la sursă. În cadrul proiectului 4,5 tone de capace de plastic au fost valorificate iar flacoanele aferente predate la reciclare;<br /> 2.Dezvoltarea atitudinii voluntare, a simțului civic și a respectului pentru mediul înconjurător;<br /> 3.Promovarea educației ”copil-adult” și a muncii în echipă având ca rezultat creșterea gradului de socializare prin activități intergeneraționale;

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Toate activitățile s-au desfășurat în voluntariat.<br /> Fiecare instituție de învățământ implicată în proiect a achiziționat echipamentele necesare(panou OSB, vopsele și adeviv) cu sprijinul financiar din partea primăriei comunei, orașului sau municipiului în a cărei administrare se află grădinița sau școala.Cheltuielile aferente realizării unui panou a fost de aproximativ 100 lei.<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE