GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

New trees for new life

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: https://www.facebook.com/pg/AsociatiaSePoate/events/?ref=page_internal
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 28 februarie 2017 - noiembrie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul principal care sta la baza acestui proiect este reîmpadurirea Barierei Verde a Bucureștiului. Prin intermediul restabilirii balanței ecologice se produce o îmbunatatire în ceea ce priveste diversitatea. <br /> Un al doilea obiectiv care sta la baza acestui proeict consta in imbunatatirea peisajului local si general. Prin intermediul acestui proiect se va produce o stimulare a simtului civic, cetatenii comunei fiind incurajati sa se implice in activitati care vizeza comunitatea, in special protejarea mediului.<br /> Al treilea obiectiv al acestui proiect consta in impadurirea unei parcele, a carei suprafata este de 17,59 ha, pe o perioada de 3 ani (2017-2019). Pe aceasta suprafata, situata pe malul raului Teleajen, judetul Prahova, comuna Lipanesti, vor fi plantati 120.000 de copaci. Conform studiilor realizate, pe acest teren pot fi plantati urmatorii copaci: cires salbatic, salcam si stejar.

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul ”New trees for new life” este demarat de Asociația Se Poate, în parteneriat cu administrația comunei Lipănești și cu sprijinul UP România, Arte Mob International și al Asociației Medicover. ”New trees for new life” reprezintă un proiect de responsabilitate socială, care a fost creat cu scopul de a crește gradul de conștientizare al comunității cu privire la importanța protejării mediului înconjurător. Scopul acestui proiect este acela de a pune bazele unei păduri pe malul râului Teleajen, din comuna Lipănești, județul Prahova. De asemenea, prin intermediul acestui proiect, cetățenii sunt încurajați să se implice în acțiunile locale care vizează îmbunătățirea sănătății și a calității vieții. Prin intermediul acestui proiect, Asociația Se Poate își propune următorul obiectiv: cetățenii care locuiesc în această comună, turiștii sau persoanele care se află în zonă din diverse motive să devină promotori ai protejării mediului, fiindu-le prezentate beneficiile pe care le au ca urmare a implicării în activitățile care vizează protejarea mediului înconjurător. În ceea ce privește comunitatea din comuna Lipănești, prin intermediul acestui proiect simțul civic va fi stimulat, iar oportunitățile de implicare în comunitate vor fi valorificate. <br /> 2017 este anul de debut al acestui proiect. În luna octombrie a anului curent a avut loc în comuna Lipănești, județul Prahova conferința de presă în cadrul căreia proiectul a fost anunțat în rândul mass-mediei locale și naționale. Pe data de 25 noiembrie vor fi plantați primii 15,000 de copaci, urmând ca în anii 2018 și 2019 să fie plantați restul copacilor. <br /> Acest proiect are un impact semnificativ asupra mediului înconjurător întrucât un hectar de copaci produce necesarul de oxigen pentru aproximativ 45 de oameni. 65% din căldura generată datorită expunerii la soare a copacilor este disipată prin evaporarea activă de pe suprafețele frunzelor; mai mult decât atât prin evaporarea activă a copacilor, se poate ajunge la o reducere cu 17% a necesarului de răcire a unei clădiri.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă al acestui proiect sunt cetățenii care locuiesc în comuna Lipănești, cetățenii care locuiesc în satele și comunele din proximitatea geografică a comunei Lipănești, turiștii care tranzitează această comună pentru a ajunge spre locații montane sau spre Municipiul București. Comuna Lipănești este situată la aproximativ 70 de km de Municipiul București, iar prin intermediul acestui proiect Bariera Verde a Bucureștiului este reîmpădurită.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

În urma implementării acestui proiect, realizarea unei păduri pe malul râului Teleajen va avea un impact major asupra grupului țintă, enunțat mai sus.<br /> În privința rezultatelor măsurabile, acestea vor fi vizibile încă de la începutul proiectului, moment în care vor fi plantați cei 15.000 de copaci. Ulterior, la finalul proiectului, rezultatul măsurabil constă în pădurea care va fi formată.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuția financiară din partea partenerilor este în valoare de 5000 de euro.<br /> Contribuția non-financiară constă în activitățile de voluntariat întreprinse de voluntarii care locuiesc în comună și de voluntarii Asociației Se Poate. Donațiile pe care companiile sau instituțiile interesate de protecția mediului sunt incluse tot în categoria cheltuielilor non-financiare.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația Se Poate