GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Parteneri pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare, Fâneţele seculare Frumoasa – SUCEAVA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: http://adone.geonet.ro/proiecte/edueco/ponoare/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 15 aprilie - 15 septembrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul 1: Implicarea unui număr de 100 elevi şi 6 profesori ce fac parte din clubul „Ranger Junior” din comunităţile Bosanci, Moara şi Ipoteşti într-un program cu caracter educativ pentru explorare, cunoaştere şi protecţie a ariilor protejate – 6 tabere şi 5 excursii;<br /> Obiectivul 2: Promovarea ariilor protejate „Fâneţele seculare Ponoare şi Frumoasa” prin 3 panouri de informare în rezervaţii, 6 roll-up-uri (câte 2 seturi) pentru cele 3 şcoli; 3 panouri cu fotografii în cele 3 şcoli şi organizarea a 2 evenimente în comunităţile şcolare din comunele Bosanci, Moara şi Ipoteşti, cu participarea a 300 elevi, 6 profesori şi 30 de părinţi.

DESCRIERE PROIECT:

Pentru înţelegerea importanţei şi a valorilor naturale locale în ariile protejate, acţiunea proiectului s-a concentrat pe activităţi adresate unui grup ce reprezintă vectori pentru comunitate – copiii. Activităţile proiectului au avut la bază ceea ce îi stimulează cel mai mult pe copii: Jocul prin explorare, cercetare, cunoaştere, dar şi implicare. Pentru a atrage elevii, ai stimula, a fost aleasă ca formulă de organizare Clubul, care are la bază un concept bazat pe învăţare experimentală, cu activităţi distractive, desfăşurate în arii protejate – Clubul Ranger Junior. <br /> <br /> Astfel, 100 de elevi ce fac parte din clubul Ranger Junior au participat timp de trei luni la 5 excursii de iniţiere şi 10 tabere cu ateliere în rezervaţia Fâneţele seculare Ponoare, unde jocul a fost împletit cu ştiinţa prin explorare/observare şi monitorizare a unor specii din habitatele din această rezervaţie. Caietul de teren Ranger Junior le-a fost ghid la activităţile din teren. Fiecare club a fost încă de la început învăţat cum să respecte locul pentru studiu/observare/monitorizare”.<br /> <br /> In Laboratorul mobil din rezervaţie, dotat cu instrumente de lucru, binoclu de laborator, lupe, microscop, au fost organizate activităţile „lumea plantelor, văzută la microscop”. Fiecare elev a descoperit o altă lume a plantelor, au învăţat să-şi pregătească lamele cu polen, secţiuni din frunze, spori de ciuperci etc. Biblioteca mobilă le-a oferit atlase şi determinatoare, au învăţat cum să le citească, dar mai mult au învăţat numele şi importanţa plantelor. Evaluarea cunoştinţelor din cadrul taberelor a fost realizată prin antrenarea elevilor în jocuri de rol cu premii şi ateliere de lucru manual. Pentru rezultatele lor extraordinare au fost premiaţi la finele proiectului, în cadrul unui eveniment denumit „Jurnalul Rangerului Junior”. Diplomele, medaliile şi premiile au încununat eforturile şi sperăm că au i-au încurajat şi pe colegii lor să se alăture Clubului Rangerilor Junior. <br /> Pentru a respecta valoarea patrimoniului natural local, au fost amplasate 3 panouri de informare în rezervaţie, iar în comunitatea şcolară câte un set de roll-up-uri cu aceleaşi informaţii.<br /> <br /> Un rol important l-au avut partenerii: Fiecare şcoală a oferit spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de promovarea a proiectului iar profesorii voluntari au participat atât la organizare cât şi la implicarea în activităţile proiectului. Custodele ariilor protejate (APM) a participat la activităţile din teren împreună cu specialiştii de la facultatea de silvicultură, oferindu-le elevilor informaţii privind denumirea speciilor de plante şi importanţa lor. Primăriile comunităţilor au pus la dispoziţie sala căminului cultural cu toate dotările, pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor de premiere.<br /> 8 apariţii în mass-media; promovarea proiectului pe pagina de facebook, pagina partenerului (APM) şi a Fundaţiei.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

3 şcoli din comunele Bosanci, Moara şi Ipoteşti (judeţul Suceava):<br /> - 300 elevi de la cel 3 şcoli, participanţi la două evenimente pentru promovarea ariilor protejate;<br /> - 100 elevi care fac parte din clubul Ranger Junior, participanţi la excursii;<br /> - 6 profesori de la cele 3 şcoli;<br /> - cel puţin 30 de părinţi.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Schimbarea atitudinii:păstrează cărarea prin rezervaţie, bucuria lor nu se mai manifestă prin ţipete şi alergare, resturile menajere le depozitează la locurile indicate sau chiar le pun în propriul lor bagaj.3 panouri de informare; 10 tabere şi 5 excursii în rezervaţii; 3 expoziţii permanente; 6 roll-up-uri; caietul de teren Ranger Junior; <br /> 8 apariţii în mass-media; promovarea proiectului pe pagina de facebook, pagina partenerului (APM) şi a Fundaţiei.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuţia finanţatorului – Fundaţia pentru Partenriat şi MOL România: 20.000 Lei<br /> Buget total : 29.166 Lei<br /> Din care: 11.766 contra-valoarea muncii voluntarilor (profesori, lectori şi membrii organizaţiei)

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Fundatia Speologica - Club Speo Bucovina