GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Parteneriat pentru Ecoinovare – TIMIȘOARA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.cnpcd.ro/ecopartner-parteneriat-pentru-ecoinovare
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Martie 2015 - Martie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Cresterea capacitatii CNPCD si a altor actori de a furniza servicii specifice eco-inovarii. <br /> 2. Formarea Clubului Verde ca si model de suport oferit de CNPCD pentru promovarea adoptarii eco-inovarii in industrie, pune bazele primului centru de sprijin, de acest tip, in Romania, care va oferi servicii directe sectorului industrial. <br /> 3. Formarea Retelei Romane pentru Eco-Inovare (RR –IN) este initiativa principala care va contribui la dezvoltarea si intarirea parteneriatului pentru eco-inovare in timpul proiectului si mai departe.

DESCRIERE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului este de a consolida cooperarea intre organizatii din Romania si Elvetia si de a pune bazele unui nou parteneriat pentru eco-innovare in Romania ca un cadru comun pentru pentru intiative viitoare. Obiectivele sunt setate pentru a construi bazele unei colaborari continue si sustenabile intre partenerii romani: Asociatia Centrul National pentru Productie si Consum Durabile din Romania si Asociatia Clusterelor din Romania si partnerul elvetian Asociatia Genoveza pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elvetia. <br /> Proiectul va instala un mecanism de sprjin si cooperare intre actori relevanti din Romania si Elvetia care va promova adoptarea ecoinnovarii la nivel industrial, contribuind la o dezvoltare durabila si echilibrata a intreprinderilor din perspectiva economica si sociala si in final la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre Romania si tarile mai avansate din Europa. <br /> EcoPartner adreseaza nevoile identificate pe parcursul activitatilor si colaborarilor anterioare cu mediul economic si actori relevanti: <br /> -Capacitatea limitata a CNPCD de a actiona si a-si atinge obiectivele, datorita resurselor reduse si a acoperirii geografice limitate;<br /> -Cunostintele tehnice limitate ale expertilor existenti si a organizatiilor; <br /> -Lipsa cooperarii dintre actorii relevanti in privinta suportul necesar a fi acordat pentru creearea unui mediu propice eco-innovarii;<br /> -Lipsa constientizarii in randul companiilor, in special intreprinderi mici si mijlocii, precum si lipsa intelegerii gandirii intregului ciclu de viata al produselor si a beneficiilor economice ale abordarilor eco-inovative ale afacerilor. <br /> Nucleul parteneriatului il reprezinta relatia si colaborarea existenta intre CNPCD si AGEDEVE. Implementarea proiectului va permite extinderea domeniului acestui parteneriat, munca comuna pentru transpunerea in practica a misunii lor si imbunatatirea colaborarii. <br /> Mai mult decat atat, CNPCD si AGEDEVE vor fi capabile sa dezvolte noi parteneriate cu CLUSTERO, care va avea un rol cheie in conectarea si angajarea grupurilor tinta in activitatile EcoPartner, dar si cu organizatii care vor deveni membrii ai RR-IN, si sa identifice oportunitati aditionale de colaborare si cooperare. <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Experti - grup format din persoane cu experienta in ecoinovare si domenii conexe. <br /> Actori cheie - organizatii care ofera suport direct sau indirect pentru adoptarea ecoinovarii:Universitati, ADR-uri, Clustere, Asociatii industriale, Institute de Cercetare, ONG-uri.<br /> Companii mici si mijlocii din sectoare cheie care intentioneaza sa-si imbunatateasaca perfomantele si sa inoveze.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Brosura publicata si distribuita - 330 buc/3 Seminarii de promovare,conferinta, minim 200 participanti <br /> Promovarea in conferinte nationale si internationale,4 emisiuni TV,5 articole publicate/Raport "Context si motoare pentru ecoinovare"/Instruirea a 20 de experti/60 de organizatii evaluate/25 de membrii selectati/Initierea Retelei Romane pentru Ecoinovare/Manual ecoinovare pt companii/"Knowledge hub"/Clubul verde al Antreprenerilor/Proiect demonstrativ/Vizita de studiu

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Costul total al proiectului: 244, 170.75 CHF <br /> Grantul total solicitat: 219, 745.91 CHF; <br /> Valoarea totala a contributiei: 24, 424.83 CHF <br /> Contributia totala a CNPCD: 11,343.31 CHF:, <br /> din care in bani 10,743.11 CHF; in natura 600 CHF <br /> Contributia totala AGEDEVE: 11,763.98 CHF in bani <br /> Contributia totala a CLUSTERO: 1,317.55 CHF<br /> Din care in bani 717, 55 CHF; in natura 600 CHF <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Aida Szilagyi