GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Pe cărări de munte

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.arculcarpatin.ro/galerie/pe-carari-de-munte-editia-v
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 12.08.2019 – 18.08.2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Învățarea și practicarea unor activități montane;<br /> • Motivarea tinerilor în ocrotirea mediului, atașamentului față de natură;<br /> • Promovarea ecoturismului;<br /> • Practicarea sportului ca stil de menținere a sănătății.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Acest proiect este continuarea cercului de turism desfășurat în Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Voluntari.<br /> • Scopul proiectului este atragerea elevilor și tinerilor către natură, locul ideal unde se pot desfășura activități în aer liber, promovarea respectului față de natură, dezvoltarea și practicarea turismului, ocrotirea mediului. <br /> • Dezvoltarea și practicarea ecoturismului în formele sale cele mai variate, promovarea ecologiei și turismului românesc în rândul copiilor, elevilor, tinerilor.<br /> • Sprijinirea copiilor, adolescenților, tinerilor cu precădere din medii defavorizate, în practicarea turismului și deprinderea unui stil de viață sănătos, în spiritul dragostei și respectului față de natură.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Definirea clară a beneficiarilor: 2 treineri (organizatori membrii AEAC), 5 studenți, 4 elevi liceu( cu vârsta între 14 – 18 ani), 9 elevi (cu vârsta între 8 – 14 ani).

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

• Inițierea și pregătirea a 20 de elevi și tineri în promovarea ecoturismului;<br /> • Achiziționarea de materiale necesare desfășurării activităților ( busole, materiale alpinism, mănuși, saci, premii, diplome, etc);<br /> • Dezvotarea dragostei pentru mișcare, sport și un mediu mai curat.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Asociația noastră participă la proiect cu resurse umane și financiare astfel:<br /> - Resurse umane: 2 membrii ce se implică și în managementul proiectului;<br /> - Resurse financiare: din fonduri proprii se vor achiziționa materialele necesare activităților proiectului;<br /> - Contribuții din partea participanților prezenți;<br /> - Contribuții din partea sponsorului "Meda Park SRL".<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia Ecologica Arcul Carpatin