GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PROGRAMUL ECO-SCHOOLS

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | ONG-uri
SITE WEB: www.ccdg.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: anul școlar 2017-2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- dezvoltarea unor comportamente care să demonstreze ataşamentul întregii comunităţi şcolare faţă de mediul înconjurător, prin aplicarea unui plan de măsuri sustenabile şi eficiente;<br /> - imbunătățirea calității mediului prin participarea întregii comunități școlare și antrenarea comunității locale; <br /> - creearea generații de oameni conștienți faţă de mediul înconjurător; <br /> - formarea de comportamente și deprinderi; <br /> - implicarea copiilor și tinerilor în viața socială a comunității.

DESCRIERE PROIECT:

Eco-Schools este un program pentru implicarea copiilor/tinerilor în managementul mediului și certificarea școlilor în ceea ce privește educația pentru mediu.<br /> Pentru realizarea proiectului trebuie avute în vedere următoarele criterii:<br /> 1. Parcurgerea celor 7 paşi (conform documentaţiei).<br /> 2. Toţi elevii implicaţi: activităţi şi iniţiativă.<br /> 3. Implementarea cel puţin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională.<br /> 4. Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu.<br /> 5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte unităţi şcolare din comunitatea locală.<br /> 6. Parteneriate viabile cu autorităţile locale.<br /> 7. Implicare continuă pentru obţinerea unor performanţe de mediu.<br /> Se impune sprijinul activ al conducerii și autorităților locale, aspirația elevilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor, participarea activă a întregii comunități școlare, dorința de a începe și continua o acțiune cu rezultate pe termen lung, un coordonator (maxim doi), cu inițiativă, cooperant, altruist și energic.<br /> Unitățile școlare realizează anual o documentație și un raport al activității iar CCDG evaluează documenele și realizează vizita de evaluare pentru acordarea Steagului Verde (după doi ani de activitate)<br /> PREMIEREA<br /> Înmânarea Steagului are loc la Seminarul Naţional CCDG organizat anual (foto 1 și 2).<br /> Obţinerea Steagului Verde asigură titlul de Eco-Şcoală. <br /> După 2 ani se face reevaluarea și unitățile primesc UN TROFEU ECO-SCHOOLS, iar după zece ani O PLACHETĂ ANIVERSARĂ. În 2018 au fost acordate 10 Steaguri Verzi, 93 Trofee și 37 Plachete aniversare

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

305 unități școlare (întreaga comunitate școlara și locală), 183 094 elevi, 14 782 profesori, 112 comunități, 165 parteneri.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

publicații: reviste, bannere, fluturasi, pliante; lecții; materiale video; 50000t maculatură, 10000t plastic, 2000 DEEE colectate, valorificate; 2480 arbori, 500 flori plantate (foto 3, 4). Târg produse alimentare (foto 5), paradă vestimentara din materiale reciclabile, sărbătorirea zilelor eco, amenajarea curții școlii, distribuire fluturași, întâlniri cu specialiști.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

5000 euro (premii și materiale informative).

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE în colaborare cu cele 305 unității școlare implicate.