GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Reabilitarea Izvoarelor – Cheile Roșiei

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Determinarea apariției unui număr de cel puțin 4 izvoare potabile pe drumul forestier dar si pe<br /> traseul Cheile Roșiei - Pietrila până la sfârșitul lunii septembrie.

DESCRIERE PROIECT:

Echipa de proiect aflată într-o drumeție în zona Cheile Roșiei - Pietrila s-a lovit de problemele pe care aceste izvoare le ridică acestea nefiind marcate și amenajate corespunzător.<br /> Mai mult, drumul forestier unde se afla aceste izvoare reprezintă calea ciobanilor care folosesc<br /> aceste izvoare la capacitate maximă, astfel o soluționare a ceea ce reprezintă amenajarea acestor izvoare ar ajuta atât comunitatea locală prin oferirea siguranței că apa este potabilă precum și confort în ceea ce privește procurarea acesteia - înclocuind asftel bușteanul pe care se scurge apa cu materiale care să garanteze sănătatea cetățenilor.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Atât comunitatea locală a comunei Pietrila cât și aventurieri care urcă pe Cheile Roșiei se<br /> confruntă cu problema izvoarelor potabile din zonă. Cu toate că acestea sunt singura sursa de apă potabilă, izvoarele sunt improvizate de către cei care le folosesc și prezintă riscul de a îmbolnăvi beneficiarii dar și să fie distruse de către animalele din zonă.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Rezultatul direct al acestei acțiuni este faptul că cei care vor folosi apa din izvoarele respective<br /> vor fi siguri că aceasta este potabilă, va fi ușor de procurat.<br /> Rezultatul indirect va fi acela de a obliga autoritațile din zonă să realizeze verificări periodice<br /> ale izvoarelor în ceea ce privește potabilitatea apei precum și amanajarea izvoarelor rămase din zonă.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

2000 lei

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei