GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

RECICLĂM – SUNTEM MICI, DAR PUTERNICI!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: www.fundatiaanya.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.04.2017 - 30.06.2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1 Responsabilizarea si constientizarea prescolarilor si a parintilor lor privind importanta reciclarii prin implicarea si participarea activa in colectarea selectiva a deseurilor atat in incinta gradinitei, cat si in mediul familial <br /> O2 Amenajarea spatiului verde si cel destinat colectarii deseurilor din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit “Paradisul copiilor” Craiova <br /> O3 Desfasurarea unui program de educatie privind importanƫa reciclării si diversificarea ariei curriculare a gradinitei <br /> O4 Realizarea unui mini-ghid de educatie ecologica a prescolarilor privind importanta reciclarii <br />

DESCRIERE PROIECT:

Scopul proiectului: Conştientizarea problemelor de mediu şi importanƫa reciclării selective <br /> Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: „PARCUL VERDE – paradisul copiilor”(amenajarea curƫii grădiniƫei); „S.O.S. – Natura” (vizită rezervaƫie naturala a bujorilor – Plenita, Dolj); “Cadou de ziua Pământului” (elaborare şi distribuire flyere privind reciclarea selectivă); „Din refolosibil, nou!” (atelier de creaƫie handmade); elaborarea unui mini-ghid de educaƫie ecologică a preşcolarilor ; colectarea şi selectarea de hârtie şi carton; “Gândim verde, acƫionăm verde!” (simpozion internaƫional, scenete ecologice, paradă costume materiale refolosibile).<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Nr. participanți la activităţi >300<br /> Nr. voluntari în activități 17<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Amenajarea suprafeƫei de ~500 mp;plantare 12 puieƫi pomi fructiferi şi 51 flori,reabilitare 5 bănci prin schimbare totală cherestea şi 3 bănci prin vopsire şi înlocuire parƫială cherestea ruptă, gazonarea parƫială,2 mese de lucru cu bănci si 3 pergole lemn, realizarea spaƫiului zona reciclare selectiva; confecƫionarea si amplasarea celor 8 placuƫe cu mesaje eco; colectarea de hârtie si carton; 8 buc. tuia; 100 m furtun; înca 2 pergole mai mari.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total al proiectului: 11.410,26 lei <br /> Finantare: 8.758,49 RON<br /> Fonduri proprii Fundatia ANYA:2.514,31 lei<br /> Alte fonduri asumate de Fundatia ANYA pentru buna implementare a proiectului: 1346,90 lei<br /> <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

FUNDATIA ANYA