GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Responsabilitate Ecologică în Școli Prahova – PRAHOVA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2015 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „ONG”<br /> <br /> DENUMIREA PROIECTULUI:<br /> Responsabilitate Ecologică în Școli Prahova<br /> <br /> SITE-UL PROIECTULUI:<br /> http://club-ecotur.ro/proiecte/responsabilitate-ecologica-in-scoli-prahova/<br /> <br /> PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:<br /> Martie - iunie; Octombrie - Noiembrie;<br /> <br /> OBIECTIVELE PROIECTULUI:<br /> 1. educarea în scop eco-civic a elevilor de clasa a III-a, a IV-a, a V-a şi a VI-a într-un termen de 9 luni;<br /> 2. informarea a aproximativ 200 de elevi din clasele a III-a, a IV-a, a V-a şi a VI-a din 13 clase, cu privire la importanţa ecologiei ṣi protejӑrii mediului înconjurӑtor în cadrul primei etape a proiectului;<br /> 3. dezvoltarea unei conştiinţe ecologice teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice a aproximativ 200 de elevi din clasele a III-a, IV-a, a V-a și a VI-a, prin activităţi cu caracter nonformal şi informal, cum ar fi: vizionarea de filme, jocuri educative, dezbateri, reciclare creativă în cadrul primei etape a proiectului;<br /> 4. creṣterea gradului de implicare a elevilor în activitӑţi specifice protejӑrii ṣi conservӑrii mediului înconjurӑtor prin intermediul activitӑţilor de ecologizare ṣi plantare realizate în lunile aprilie și noiembrie;<br /> <br /> DESCRIERE PROIECT:<br /> Problema identificatӑ este reprezentatӑ de lipsa educației ecocivice în rândul elevilor ṣi prin urmare dezvoltarea unui comportament iresponsabil ṣi de nepӑsare faţӑ de mediul înconjurӑtor.<br /> S-a remarcat o deficienţă în programa școlară actuală, ea nefiind construită pe o tematică ecologică direcționată către cunoașterea problemelor de mediu și către formarea unui comportament potrivit pentru a le combate și preveni. Ȋn școli, orele de educație ecologică sunt puține sau inexistente, iar elevii nu sesizează importanța protejării mediului înconjurător.<br /> Astfel, acest proiect vine în ajutorul elevilor pentru a-i încuraja să fie mai responsabili din punct de vedere ecologic deoarece temelia acestui comportament se formeazӑ încӑ de la o vârstӑ fragedӑ, iar informaţiile pe care elevii le primesc au cel mai mare impact asupra lor ṣi îi formeazӑ ca viitori adulţi. Susţinem cӑ rolul educaţiei ecologice ṣi de protecţie a mediului înconjurӑtor se concentreazӑ pe modelarea viitorului cetӑţean capabil de a-ṣi forma un punct de vedere obiectiv asupra realitaţii înconjuratoare, devenind astfel conștient de viitor ṣi de faptul cӑ viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare mӑsurӑ de opţiunile sale. Proiectul Responsabilitate Ecologică în Școli-Prahova își propune sӑ ofere elevilor din ciclul primar și gimnazial contextul prin care aceștia își pot forma un comportament responsabil față de mediul înconjurător prin intermediul a trei etape: două întâlniri per clasă, plantări de flori și ecologizarea unei zone naturale situată în Prahova.<br /> <br /> GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI<br /> Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de elevii din ciclul primar și gimnazial ai Școlii cu clasele I-VIII-Cărbuneşti, ai Şcolii Gimnaziale”Andrei Nicolescu Păcureţi”, ai Școlii cu clasele I-VIII-Valea Cucului și ai Școlii cu clasele I-IV-Mocești.Informațiile dobândite de elevi vor fi transmise și altor persoane cu care aceștia vor interacționa, astfel vor exista aproximativ 1000 de beneficiari indirecți, printre care enumerăm: părinți, bunici, prieteni, cadre didactice etc.<br /> <br /> REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE:<br /> Educaţia ecologică va produce un efect în lanț deoarece elevii de azi reprezintă adulții de mâine, iar formarea corespunzătoare a acestora, va conduce la adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător de către generația viitoare. Extrapolând rezultatele acestui proiect, putem menționa și creșterea interesului școlilor de a forma parteneriate în cadrul unor mișcări naționale cu caracter ecologic (împăduriri, igienizări etc),ceea ce nu poate fi decât un alt element favorabil.<br /> <br /> CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> Contribuția organizației vizează resursele umane și resursele materiale ale organizației nonguvernamentale. Resursele umane se referă la numărul de ore petrecute de voluntarii ECOTUR în cadrul activităților de educație ecologică din școli, de plantare și de ecologizare. Astfel, ținând cont de faptul că o oră de muncă=9 lei/ voluntar, iar numărul de ore petrecure de voluntari pentru toate cele III etape este de 202 ore, contribuția organizației în ceea ce privește resursele umane este de 1818 lei.<br /> În privința resurselor materiale care au fost utilizate în cadrul desfășurării activităților proiectului, a constat in arenda 2 laptopuri și arenda 2 videoproiectoare, în valoare totală de 1400 de lei.<br /> În total, contribuția organizației la desfășurarea proiectului A fost de suma de 3218 lei, adică 26 % din valoarea totală a bugetului.<br /> Contribuția financiară a sponsorului OMV Petrom a fost în valoare de 36 000 lei, reprezentând 74%.<br /> <br /> PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Clubul de Turism și Ecologie ECOTUR<br /> <br /> ORAS:<br /> București<br /> <br /> Website<br /> http://club-ecotur.ro/<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI:<br /> OMV Petrom Prahova

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: