GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

România împotriva risipei de hrană – BUCUREȘTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: www.foodwaste.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 an (12 luni)

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiective generale: Creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi a publicului larg în realizarea şi implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România.<br /> Obiective secundare: Identificarea surselor şi cauzelor risipei de hrană şi a căilor potenţiale de reducere prin realizarea unui studiu la nivel naţional. Promovarea pe agenda guvernamentală şi parlamentară a măsurilor privind reducerea pierderilor şi a risipei de alimente în România; Informarea şi implicarea publicului larg în domeniul risipei de hrană, în vederea reducerii acesteia.<br /> Obiective durabile: Întărirea capacităţii organizaţionale a „Mai Mult Verde” în vederea dezvoltării de reţele şi campanii de informare, advocacy şi servicii de consultanţă privind combaterea risipei de alimente

DESCRIERE PROIECT:

Risipa de alimente din Romania reprezinta o problema sociala majora: aruncam anual cca 250 kg de alimente / locuitor (peste media europeana), in timp ce 4,74 milioane de persoane traiesc la limita saraciei si au dificultati in asigurarea hranei. Tema nu este pe agenda publica si guvernamentala, in ciuda rezolutiei Parlamentului European si a angajamentului asumat in aprilie 2014 de Ministrul Agriculturii, de redactare a unei Strategii nationale pentru reducerea pierderilor si a risipei de alimente. <br /> Proiectul are ca obiectiv general cresterea rolului si a gradului de informare si implicare a societatii civile si publicului larg in procesul de realizare si implementare a politicilor publice din Romania in domeniul reducerii risipei de hrana. In acest sens vom identifica sursele si cauzele risipei de hrana in Romania si caile potentiale de reducere prin realizarea unui studiu privind risipa de hrana pe lantul valoric productatori-distribuitori-consumatori. In urma studiului va rezulta un set de masuri privind reducerea pierderilor si a risipei de alimente in Romania, pe care le vom promova pe agenda guvernamentala si parlamentara prin constituirea Coalitiei Nationale „Romania impotriva risipei de hrana” si oraganizarea unei campanii de advocacy. Prin campania de comunicare propusa vom informa si implica societatea civila si publicul larg din mediul urban in combaterea risipei e hrana.<br /> Proiectul contribuie la intarirea capacitatii organizationale a „Mai Mult Verde” si a altor 20 de ONG-uri din Romania in vederea derularii de campanii de informare, advocacy si consultanta privind combaterea risipei de alimente, prin sesiuni de instruire in antreprenoriat si advocacy sustinute de parteneri.<br /> Proiectul are ca public tinta sectorul ONG, privat, politic si publicul larg, rezultand trei directii strategice: informare si implicare (la nivelul neguvernamental si al publicului larg), inovatie (la nivelul sectorului public) si legislatie (autoritati).<br /> Proiectul dureaza 12 luni, va fi implementat in parteneriat cu foodwaste.ch (Elvetia) si Centrul de Resurse pentru participare publica (Romania), cu un buget de 185,674.40 CHF, din care suma solicitata este de 167,074.40 CHF, iar valoarea contributiei proprii de 18,600.00 CHF.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul are ca public ţintă sectorul ONG, privat, politic şi publicul larg şi va contribui la creşterea gradului de cunoaștere, transparenţă, vizibilitate, conlucrare şi participare publică privind risipa de hrană în România, în vederea reducerii acesteia

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Un studiu de cercetare privind cauzele risipei de hrana in Romania si elaborarea unui de masuri ce vor fi incluse in Strategia Nationala privind risipa de hrana.<br /> O coalitie la nivel national in scopul derularii unei campanii de advocacy pentru promovarea masurilor privind risipa de hrana pe agenda guvernamentala. O campanie de advocacy derulata.<br /> Doua sesiuni de instruire in domeniile antreprenoriat, managementul retelelor si coalitiilor si advocacy sustinute de partenerii proiectului.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Valoarea contribuţiei proprii este de 18.309,42 CHF

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia Mai Mult Verde