GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ŞCOALA CURAJULUI 2017

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: http://asociatiafloaredecolt.blogspot.ro/2017/08/scoala-curajului-2017-proiect-la-final.html
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 - 31 august 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1. Atragerea către activităţi de educaţie nonformală, în domeniul turismului montan specializat, a 40 de tineri din mediul rural, iubitori ai naturii, în perioada 1-27 august 2017.<br /> O.2. Creşterea cu minim 60% a nivelului de cunoştinţe faţă de cel iniţial, în domeniul turismului montan specializat, pentru cei 40 de tineri beneficiari din mediul rural participanţi la tabără, în perioada 21-27 august 2017.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul „Şcoala Curajului 2017” a avut ca punct de plecare nevoia de participare a tinerilor din mediul rural, la activităţi de educaţie non-formală, specifice turismului montan specializat, cu protejarea naturii şi în condiţii civilizate şi de siguranţă.<br /> Acest lucru l-am putut constata atât în proiectele noastre anterioare din programul „Natura ne învaţă primii paşi în viaţă”, cât şi cu ocazia întâlnirilor cu elevii, în unităţile de învătământ („Marcajele turistice montane”, „Luarea deciziilor în condiţii dificile, în zona montană”).<br /> Faptul că în şcoli nu există în prezent arii curriculare sau materii care să ofere prea multe informaţii sau posibilitatea de a experimenta practic aceste domenii, această nevoie se resimte în special în rândul elevilor de liceu sau a tinerilor din ONG-uri. Acest lucru l-am putut constata și în urma solicitărilor, pentru a organiza și susține proiecte de educație non-formală pentru tinerii din mediul rural. <br /> Printre cauzele care au generat problema identificată de noi sunt:<br /> - oferta redusă şi neatractivă privind activităţile educative non-formale în domeniul turismului montan specializat, adresată tinerilor din mediul rural;<br /> - lipsa ori insuficienta informare privind oportunităţile de participare a tinerilor, din mediul rural, la activităţi de educaţie nonformală în domeniul turismului montan specializat<br /> - nivelul scăzut al cunoştinţelor deţinute de tinerii din mediul rural, privind domeniul turismului montan specializat;<br /> Câteva efecte ale nerezolvării problemei:<br /> - scăderea gradului de educaţie şi formare profesională a tinerilor din mediul rural în domeniul turismului montan specializat;<br /> - reducerea gradului de participare a tinerilor din mediul rural la activităţi turistice cu ajutorul metodelor educației nonformale;<br /> - creşterea numărului de evenimente neplăcute sau accidente montane în rândul celor care practică turismul montan;<br /> - creşterea numărului de evenimente neplăcute sau accidente montane în rândul celor care practică turismul montan;<br /> Scopul proiectului ȘCOALA CURAJULUI 2017 a fost stimularea participării tinerilor din mediul rural, la activităţi de educaţie non-formală, în domeniul turismului montan specializat. <br /> Activitățile care s-au desfășurat în cadrul proiectului:<br /> A.1 Pregătirea proiectului / 1-20 august 2017 <br /> A.2 Selectarea beneficiarilor / 1-20 august 2017<br /> A.3 Tabăra „Şcoala Curajului 2017” / 21-27 august 2017<br /> A.4 Evaluarea şi diseminarea rezultatelor /28-31 august 2016<br /> „Şcoala Curajului 2017”, ajunsă anul acesta la a IX-a ediţie, s-a desfăşurat în Munţii Bucegi, zona Padina, pe Valea Ialomiței, într-un cadru natural deosebit. Pe parcursul celor șapte zile, au fost realizate aplicaţii şi ateliere teoretice şi practice, de turism montan specializat, precum: traseu turistic montan marcat, traseu turistic montan nemarcat, traseu de escaladă la stâncă şi/sau la panou artificial, coborâre în rapel pe coardă cu asigurare şi/sau tiroliană, activităţi de speologie, montare tabără de corturi şi/sau realizare adăpost, traseu de orientare în teren şi/sau cu busola, activităţi de ecologie, activități teoretice - teste inițiale și finale, program divertisment și jocuri tematice.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- 4 reprezentanţi ai asociaţiei organizatoare<br /> - 4 reprezentanţi ai organizaţiilor partenere<br /> - 40 de tineri, cu vârsta între 14 şi 35 de ani reprezentând 10 şcoli/ONG-uri din ţară, selectaţi dintre tinerii înscrişi. <br /> Beneficiarii indirecți la proiect au fost: circa 200 de părinți sau prieteni ai celor împlicați în proiect, circa 1000 de turiști sau muncitori aflați în zona montană de desfășurare a proiectului, 10 instituții de învățământ și /sau ONG-uri implicate în proiect.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- 48 participanți <br /> - 44 de beneficiari <br /> - 40 de tineri impicaţi<br /> - 4 lucrători de tineret <br /> - 4 voluntari din partea partenerilor <br /> - 10 activităţi specifice <br /> - 3 modalităţi de promovare <br /> - 2 parteneriate încheiate<br /> - 87,5% ponderea tinerilor la proiect<br /> - "Foarte bine" aprecierea activităţilor <br /> - 670 lei costul pe participant la tabără, raportat la finanţare;<br /> - 29.480 lei cheltuielile totale finanţator pentru proiect.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total al proiectului a fost de 34510 lei, din care 29480 lei (85,4%) solicitat de la MTS și 5030 lei (14,6%) contribuția proprie și atrasă.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ