GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Școala din Angofa – un proiect despre și pentru natură – MUREȘ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: www.fundatia-adept.org
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: ianuarie 2016-iunie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, stimularea curiozității pentru formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire a naturii și atitudinii pozitive față de acesta. Fundația ADEPT folosește școala abandonată din Angofa ca centru educațional pentru copiii din satele din zona Sighișoara–Târnava Mare, în special pentru copii din medii defavorizate și copii cu dizabilități. Organizăm cursuri de cunoașterea mediului cu peste 1.000 de copii anual, copii din zonă, din cele 8 comune și ne propunem să ajungem la peste 5.000 de cursanți până în 2018, Echipamentele inovatoare vor permite desfășurarea acestor cursuri și cu grupuri de copii cu deficiențe de auz sau vedere. Cunoașterea mediului are beneficii asupra atitudinii copiilor față de învățare, în general, față de comunitate, societate și față de adoptarea unui stil de viață sănătos și responsabil.

DESCRIERE PROIECT:

Școala din Angofa, se dorește a fi un important centru regional educațional, adresat copiilor din întreg județul Mureș, incluzând Târgu Mureș. Beneficiiile sociale și de comportament ale reconectării copiilor cu natura sunt chiar mai mari pentru cei din zonele urbane. <br /> Școala din Angofa este situată la 5 km distanță față de Sighișoara, în mijlocul unei rezervații naturale private de 130 ha. Fosta școală austro-ungară merită să fie restaurată pentru valoarea sa culturală și istorică. Aceasta se dorește a fi un model de centru de educație. Este o locație ideală pentru a organiza activități atât în interior, cât și în natură pentru copiii din regiune. Suntem în curs de creare al unui suport de curs personalizat, bine structurat, cu o abordare inovativă, cu accent pe activități practice. Dezvoltăm acest program educațional interactiv pentru a crea un mediu stimulativ pentru copiii din zonă și pentru copii cu deficiențe de auz sau vedere, din întreaga țară. Materialele suport includ broșuri despre floră, fluturi, păsări, kit-uri informative despre păduri și pajiști, fișe de identificare ale speciilor de plante și animale din zonă, precum și alte activități atractive în care se combină stiința, arta și jocul. Planificăm realizarea unui kit numit “Descoperă-ți satul”, care să includă informații atât despre istoria și cultura satului, cât și despre natură, despre flora și faună. Vom lua exemplul altor țări care au folosit echipamente interactive, cum ar fi posibilitatea de a asocia cântecul păsărilor cu anumite imagini, astfel de materiale având un impact deosebit în procesul de învățare. Printre activitățile noastre se numără: cursuri teoretice interactive în cadrul școlii, activități practice în mijlocul naturii, sondaje de opinie pe care copiii le pot realiza pe baza materialelor furnizate de echipa de proiect, “Grădina școlii”, proiect în cadrul căruia fiecare grup de copii va avea colțul propriu de grădină, pe care să cultive flori sau legume, să facă experimente simple agricole. “Pajiștea cu flori sălbatice” proiect prin care copiii pot realiza diverse obiecte artistice, tapiserii pe care le pot expune în cadrul festivalului anual “Festivalul Florilor”.Ne dorim ca acest centru să devină o alternativă la activitățile din cadrul programului “Școala altfel”. Vom folosi această școală și pentru elevii mai mari pentru cursuri de pregătire profesională în vederea asigurării unor venituri pe viitor: ghidaj în natură în limba engleză; cultivarea și folosirea plantelor medicinale; ateliere de altoit și curățat pomi (vom folosi experți locali care vor putea astfel să transmită mai departe informații pe care le-au moștenit, la rândul lor din străbuni); activități de procesare a legumelor și fructelor din zonă. <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevi din 8 școli din zona Sighișoara–Târnava Mare, și până în 2018 din orașul Târgu Mureș (53 km depărtare). Acordăm o atenție deosebită copiilor provenind din medii defavorizate și copiilor cu deficiențe de auz sau de văz. Targetăm de asemenea elevii din clasele mai mari pentru a le oferi activități cu impact concret asupra viitorului acestora, realizăm cursuri de pregătire profesională, pentru a le crește șansele de a se angaja sau de a-și diversifica veniturile.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Peste 1000 elevi participanți, cu posibilitatea creșterii acestui număr spre 5000 până în 2018. <br /> Venituri suplimentare pentru localnici. Descurajarea migrării tinerilor spre alte zone sau țări.<br /> Deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurator, o atitudine pozitivă a localnicilor față de acesta.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Euros 150,000<br /> Coordonator de proiecte educaționale <br /> Voluntariat – 12 zile/lună în vară <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Fundația ADEPT Transilvania